מאמרים

מבשרי הגשם

סתונית קצרת עלים – עופר כהן ואבי שמידע 1991

 

כרכום ארץ-ישראלי – עפר כהן ואבי שמידע 1988

 

כרכומים, כרכומים – אבי שמידע 2001

 

הפריחה של מבשרי הגשם בארץ ישראל  -אמוץ דפני, אבי שמידע ומיכאל אבישי - 1975

 

שוק פריחה בסתיו – על מיני סתוניות בארצנו – אבי שמידע 2006

 

חלמונית גדולה – אבי שמידע 2006

 

פרחי חורף

כדן סגול –אבי שמידע -2005

פרחי קיץ

 

גמאים חדשים בישראל – שיר ורד והגר לשנר - 2007

 

מפתחות לצמחים גרים ופולשים

מפתח לסוג אמברוסיה בצפון אמריקה - John L. Strother – תרגום הגר לשנר 2007