גמאים חדשים לישראל

משפחת הגמאים בכלל והסוג גומא בפרט אופיניים לבתי גידול לחים ובעיקר למעיינות ונחלים זורמים. גובה המים וקצב התייבשותם עשויים להשתנות משנה לשנה, וביחד עם העובדה שבית הגידול מושך אליו ציפורים ובעלי חיים רבים הוא מהווה בית גידול מתאים במיוחד להתבססותם של מינים חדשים, חלקם מינים המגיעים ממרחקים גדולים .  בנוסף למינים המגיעים באופן ספונטני, יש מינים של גומא המשמשים בגן הנוי.  מינים אלה יכולים להתבסס גם בבר וחלקם אכן כבר עשו כן.  אפילו גומא הפפירוס שהוא מין ממוצא טרופי אפריקני בעל ערך חקלאי כלכלי, חשוד כפליט תרבות – ייתכן כי הובא לארץ ממצרים כגידול חקלאי עוד בעת העתיקה.

חלק ממיני הגומא קשים מאוד להגדרה, דומים מאוד זה לזה ולכן רבים מהמטיילים ואפילו הבוטנאים פשוט מתעלמים ממיני הגומא. כך קורה שמינים שנמצאים בארץ מספר שנים לא מופיעים במגדיר , בפלורה ובאתרי הצומח ברשת. וחלקם אפילו לא נמצא בעשביה.

בנובמבר 2006 סייר זאן-מארק דופור-דרור (Jean-Marc Dufour-Dror) גיאובוטנאי ישראלי, עולה ותיק מצרפת, באגמון החולה ומצא שני מיני גומא שאינם מוכרים לו. הוא לא התעצל וניסה להגדיר אותם מול גיליונות העשבייה הנמצאים בעשבית האוניברסיטה העברית. למרות חיפוש נרחב לא נמצא אף גיליון התואם לאף אחד משני המינים. לאחר מאמצים ניכרים מצאה מנהלת האוסף בעשביה הגר לשנר מומחה למשפחת הגומאיים מאמריקה פרופ. גורדון טאקר (Gordon C. Tucker) . הוא זיהה את שני המינים על נקלה. מדובר במינים ששמם המדעי:

Cyperus Odoratus

Cyperus Imbricatus

המין Cyperus Odoratus שתרגום שמו לעברית הוא גומא ריחני, מוכר לי כבר מסוף שנות השמונים של המאה הקודמת. פגשתי אותו לראשונה במאגר שיקוע נחלי מנשה, ובהמשך גם במספר אתרים בעמק הירדן (בין החולה לכינת) ובשנתיים האחרונות גם במאגר געש. גם אז היה קשה לזהות אותו ועופר כהן שעבד אז במרכז רת"ם הצליח לזהות אותו רק לאחר שנתיים בשם Torulinium Odoratom. מאז אוחד הסוג Torolinium לתוך הסוג גומא ולכן שונה שמו המדעי. הפרט ששלחתי לעופר לשם שמירה בעשביה , הלך כנראה לאיבוד בדרך ולא הגיע למקום המיועד לו.

לגבי המין Cyperus Imbricatus הדומה במראה הכללי לגומא צפוף וגומא שופע אין תיעוד קודם מהארץ, אם כי בהחלט יתכן שמין זה מופיע בעוד מקומות ובגלל הדמיון לשני המינים הנ"ל (שגם ביניהם קשה להבדיל הוא טרם נאסף).

מין גר נוסף בשם המדעי Cyperus Esculentus ובעברית גומא נאכל, נמצא לראשונה בשנות ה 80 של המאה התשעה עשרה (כלומר לפני כ 120  שנה) במושבה האמריקאית ביפו, מאז נעלמ עקבותיו בארץ עד שנמצא שנית בחוות תל-אור בנגב המערבי ע"י דר' אבי טל מהמחלקה להגנת הצומח בפקולטה חקלאות. אבי טל מציין שמין זה נמנה על העשיריה הראשונה ברשימה העולמית של צמחים המזיקים לחקלאות ("עשבים רעים").

כדאי להזכיר שבארץ גדלים עוד שני מינים פליטי תרבות:  גומא תרבותי (Cyperus Alternifolius)  וגומא מניפני Cyperus Involucratus). שני המינים גדלים במים עומדים או במים עמוקים זורמים. שניהם גבוהים ו מתאפיינים בעלי מעטפת רבים העוטפים את סוכך הפריחה . קשה מאוד להבדיל ביניהם. הסימן הקל ביותר הוא בעלים. בגומא תרבותי העלים הרגילים (לא עלי המעטפת) מחוספסים רק בקצוות ואילו בגומא מניפני העלים מחוספסים לכל אורכם. מי שכבר למד להכיר את המינים יוכלו להבדיל ביניהם גם לפי אורכם של עלי המעטפת (אלו של המניפני ארוכים פי 2 מאלו של התרבותי).

בדיונות ובחולות במישור החוף תואר בשנות ה 90 מין אנדמי חדש למדע ע"י פרופסור אבינועם דנין ונקרא בשם גומא שרוני Cyperus Sharonensis. מין זה דומה מאוד לגומא מגובב הגדל לעיתים באותו בית גידול.

 כדאי להזכיר שבמגדיר מופיעים לא מעט מיני גומא נדירים מאוד:

גומא צפוף-שיבולת(גומא עין גדי), גומא הירקון, גומא רחב-עלים, גומא דו-אנפין, גומא איזמלני, גומא רב-שיבוליות וגומא צהבהב,גומא נאה.

צוותי  רת"ם והעשבייה פונים אליכם, חובבי הטבע הבוטניקה לנסות ולאתר מיני גומא נדירים וחדשים, לאסוף מספר פרטים לייבש ולשלוח לעשביה. להוראות לגבי אופן הייבוש ותאום משלוח יש לפנות להגר בכתובת הדוא"ל hagarv@savion.huji.ac.il. חלק מהייבושים ישלחו גם לפרופסור טאקר.

באיסוף גמאים רצוי לאסוף פרטים במצבי פריחה ופרי שונים. בחלק מהמינים צורת התפרחת וצבעה משתנה לגמרי בשלבי החיים השונים.

כמובן שגם ייבושים של מינים אחרים ובמיוחד מינים נדירים או גרים חדשים יתקבלו בברכה.

 

לצורך הקלת הזיהוי, מצורפת טבלה מרכזת על מיני הגומא בישראל