Flora of North America 21

John L. Strother

 

: (Asteraceae)

 

: Ambrosia Linnaeus

 

: -, . 10-400 ", .

, , - .

; , ; . . ( ) , , , , , , - ; . , -. . , .

, , -. () (). , . , .

() 12-30 ( -80) , -1-8 . (1-) 5-8 , ; ( ) , , . , , -. 1-5 ( ) , .

( - )

() , 1.5-6 " ( ). 5-16 ( ) , . . , , , . . 5-60 ( ) . , 5 . . , .

; -; , , , . . .


:

 

1 (2)

* -, - - ( ) (10)

 

2 (1) / ( 0.5-1.5 "); , 5-20 , - . (3)

* , , , (), . 8-30 ( -80) , , - ( ). (4)

 

3 (2) ' ' , 2-3x1-2 ". () -. Ambrosia monogyna

* ' , 3-4(6)x2-4(8) ". - () Ambrosia salaola

 

4 (2) , (5)

* , ; , . (6)

 

5 (4) 0-2 ". () . Ambrosia ilicifolia

* 10-35 ". -. . Ambrosia ambrosioides

 

6 (4) . . Ambrosia dumosa

* (-A. eriocentra). . (7)

 

7 (6) (), - . . . ' .

Ambrosia eriocentra

* -; (1-)2(-3) . ' , / . (8)

 

8 (7) . . Ambrosia cordifolia

* . , . (9)

 

9 (8) -; ' ( ). Ambrosia chenopodiifolia

* -; ' ( , ) Ambrosia deltoidea

 

10 (1) (11)

* (14)

 

11 (10) , -3-5 -.

Ambrosia trifida

* (- A. bidentata , ); 1-2 ( A. bidentata 0-4 ). (12)

 

12 (11) (1-)2(-4) . 0-0.5 "; 5-8 ". Ambrosia bidentata

* - 1-2 . 0.5-2 "; 2-5 ". (13)

 

13 (12) (2-)3-5(-7) ", 1-5 ( ) . , 3-5 ", 8-18 2-4(-5) ". Ambrosia acnthicarpa

* 2-3 " ( ). , 3-5 0.5-1.5 " .

Ambrosia artemisifolia

 

14 (10) ; . (15)

* ; . (16)

 

15 (14) 2-3(+) "; , 1-2 " , 0-5(+) 0.5-1.5 ". Ambrosia hispida

* 4-6 (+) ". ' , 4-7 "; 8-16(+) 0.5-1.5 ". Ambrosia chamissonnis

 

16 (14) 1-2(3) . ( A. cheiranthifolia ) (17)

* 1-4 . . . (19)

 

17 (16) -, 5-8 (18) " 1.2-2 ( -5) "; ( ) . . Ambrosia tomentosa

* , , , ; 2-6 (-10) ". ( ) . , . (18)

 

18 (17) ( ), - -; 2-5 (7) "; .

Ambrosia cheiranthifolia

* 10-45 " ( ); , 4.5-6 (-10 ) "; . Ambrosia grayi

 

19 (16) ' (-1) 8-13 . (20)

* ' 0 1-6 , . (21)

 

20 (19) , ; 4-6 ( ) ". Ambrosia linearis

* , 2-4 ; 1.5-3 ( ) ". Ambrosia confertiflora

 

21 (19) , 15-35 (-75) X 12-25 (-45) ", ; ' , 2-2.5 ", . Ambrosia pumila

* , 20-60 (-140) X 8-35 (-50+) ", - . ' - , 2-3 ", .

Ambrosia psilostachya

 

 

2

ambrosia mritima ( ) , .

- Ambrosia tenuifolia Spreng .