מסלולי פריחה ומידע נלווה בדרום הארץ – מאת עוז גולן

 

  1. כרכום נאה בהר חברון ובמקורות