אבגר צהוב אנדרוסקי גדולה ברוניקה עדינה הדס מצוי חרחבינה חופית לוענית גדולת-עלים מתקה טובענית עירית נטויה קדד לביד שלחופן עטוי
אבובית עדינה אנטיכריס בלוטי ברוניקת החולה היפוכריס קרח חרחבינה טובענית לוענית יריחו נאדיד המים עלקת ארץ-ישראלית קדד נאה שמשונית הטיפין
אבוטילון הודי אנטינורית האיים ברוש מצוי הלופפליס חובק חרצית דביקה לחך הודי נהרונית מסולסלת עלקת שולץ קדד סיבר שניין קטן
אבלינית מישל אספלניון גלילי ברזילון כפוף-שיניים הרדופנין מנוצה טובענית אביבית ליסאה סורית נהרונית שקופה ערבז החוף קדד קצר-שיבולת שקד ערבי
אברה ארוכת-עלים אספסת איטלקית בר-לוע סיני הרדופנין מפותל טובענית העוקצים לפופית החיצים נופר צהוב ערברבה קטנת-פרחים קוטנדיה חופית שרביטן מכונף
אברנית הנשר אספסת החילזון בת-אורז משושה וליסנריה סלולה טופח ארך-עמוד לשון-אפעה מצרית נורית הביצות ערער ארזי קוצן גיירדו שרוכנית ארץ-ישראלית
אגמון שרוע אספקלרית הכלאיים גביעול מאוגד ולריינית הקרין טופח דביק לשון-אפעה קטנה נורית כדורית ערף המדבר קוצן מכונף שרוכנית החוף
אגמית רבת-שורשים אסתר הביצות גומא אזמלני ולריינית קוטשי טופח הגליל לשון-פר מזרחית נורית נימית פואת הצבעים קחוון פלישתי שרשר רב-שנתי
אגרוסטמת השדות אצבעית רומאית גומא הירקון ורבורגינת פקטורובסקי טופח חכלילי לשון-פר נגבית נורית קושטא פומה פרסית קחוון קטן-עלים תורמוס צהוב
אגרופירון מוארך אקינוס ריחני גומא הפפירוס ורד צידוני טופח עדין לשישית מקומטת נטופית רפואית פיגמית פור קחוון קצר-פירות תודרנית קטנה
אדמונית החורש ארביס אוזני גומא נאה זגאה ארגמנית טופח עדשתי לשנן בובה ניל מכסיף פיקוס בת-שקמה קחוון שקוף תלת-חוד מבריק
אוג מחומש ארביס קווקזי גומא צפוף-שיבולת זהבית שעירה טופח קסיוס מגלית מצרית נימפאה לבנה פעמונית הדורה קיטה סוככנית תלת-מלען ארוך
אוזנן משולשן ארכובית החוף גומא רחב-עלים זהבית שרונית זן שרוני טורגניה רחבת-עלים מגסטומה זעירה נימפאה תכולה פעמונית צידונית קיצנית אשכולית תלתן דגול
אוכם ארץ-ישראלי ארכובית צמירה גומא שרוני זוגן לבן טיסדליה שסועה מדד הביצות נענת המים פקעון הכלך קישוא משולש תלתן ישראלי
אוכם חד-ביתי ארנין ההרים גמדונית מזרחית זון פרסי טפרוסיה נובית מורינגה רותמית נעצוצית סבוכה פרג סיני קערורית הביצה תלתן נימי
אוכם חופי ארנריה נימית געדה זעירת-פרחים זכריני זקוף-עוקצים יורינאה טרשית מושיובית הגליל נץ-חלב הרודיאני פרע מחודד קרן-יעל סורית תלתן סלמוני
אוכם תולעני אשבל ארך-שיבולת געדה קוצנית זליה מחומשת יינית כמנונית מחומש לולייני נץ-חלב חום פרע מנוקב קרנן טבול תלתן צר-עלים
אולדנית הכף אשבל השדה געדה קיפחת זמזומית ורבורג יינית נבובה מחרוזת קשתית נץ-חלב שטוח-עלים פרע ריחני רומוליאה זעירה  
אזוביון דגול אשבל זהרי געדת הביצות זמזומית זהרי ימון ביצני מיאגרון אזון נרקיס סתווי פרעושית טיונית רופיית הים  
אזובית רמון אשבל נאה גפוף קוצני זנב-עכבר פעוט ימון הקשקשים מימון הצפרדעים סווד אצטרובלי פשתה משולשת רוריפה טובענית  
אחי-חרגל אפריקאי אשבל נמרוד גפית הביצה זנב-שועל ביצתי ימית חד-עורקית מירונית סרגלית סומקן ענקי פשתנית משולשת ריבס המדבר  
אחילוטוס שעיר בולנתוס דק-גבעול גרגרנית חד-פרחית זצניה מזרחית ישרוע מאוגד מישויה פעמונית סחלב הביצות פשתנית קטנת-פרחים רכפה כרסנית  
אחילוף החורן בופונית הרמון גרויה שעירה זקן-תיש מדברי כדורן ענף מכבד הביצות סחלב מצויר פשתנית ריסנית רפרפון עדין  
אחילוף זעיר בוצין ביירותי גריזית נאה זרעזיף המדבר כדרורית המים מלוכיה משולשת סחלב נקוד פשתת החוף רצועית הגליל  
אירוס הארגמן בוצין הבשן דבקה זנובה חבלבל מדברי כלך דו-דורי מלחית הבורית סחלב סורי צורית ארץ-ישראלית רקפת יוונית  
אירוס הביצות בוצין הגליל דבקה שרועה חבלבל מצרי כלך דנין מלענן דראר סחלב ריחני צינורית גלילנית שביט אתיופי  
אירוס הגלבוע בוצין קיסריון דבקת הנחלים חגוית החומות כמנונית קופטית מניפנית גרוזית סיגל עטוי ציפורן החודים שברק ססגוני  
אירוס הדור בוציץ סוככני דבקת יריחו חודיים מנוצים כף-חתול זוחלת מנכיה עדינה סיגל תמים ציפורנית גדולת-שיניים שום דרומי  
אירוס החרמון בורהביה זוחלת דבקת פלשת חוזרר החורש כף-חתול שרועה מנתור ערבי סיסם הודי ציפורנית זעירה שום הגלגל  
אירוס הנגב בלוטה פלישתית דוגון ירושלמי חוחן גדול-ראשים כף-עוף מנוצה מסרק ארץ-ישראלי סיסן זוני ציפורנית חדת-שיניים שום הגליל  
אירוס הסרגל בלומית בובה דוחנן דק חוחן קרדני כף-צפרדע לחכית מסרק דרומי סם-כלב מזרחי ציפורנית חופית שום הפטמות  
אירוס טוביה בן-בצת מרוחק דוחנן קיפח חומעת האוירון כרבה מזרחית מסרק כוכבי סמר הפרקים ציפורנית מצוייצת שום לבן-קליפות  
אירוס ירוחם בן-חורש גדול דו-כנף ריחני חופית נמוכה כרוב כרתי מסרק ריסני סמר ענף ציפורנית שרונית שום סיני  
אירוס נצרתי בן-חיטה מעובה דולב מזרחי חלביב יווני כריך גומאי מעלה-עשן מדברי ספלילה טבורית ציצן פרסי שום סתווי  
אירוס ענף בן-חילף הביצות דום מצרי חלבלוב השיח כריך חד מקור-חסידה תמים ספת המים ציצן קצר שום קולמן  
אירוס שחום בן-חרצית נגבי דו-פרית מכורבלת חלבלוב מצרי כריך נמוך מרואה עבת-עלים סרפד החולה צלבית החוף שושן צחור  
אכסף מבריק בקית הבזלת דו-שן משולש חלבלוב עב-זרע כריך שעיר מרווה מרושתת סתוונית הרמון צלע-שור אשונה שחורן חלק  
אלטין הדורים בקית החולה דמומית עבת-שיבולת חלבלוב קטן-פרי  'כרכום גיירדו חופי  מרווה רחבת-גביע סתוונית התשבץ צלע-שור דקיקה שחליים גבוהים  
אלמוות ארץ-ישראלי בקית יזרעאל דקורניה מנוצה חלבלוב שעיר כרכום החרמון ת.מ. א"י מרווה שסועה סתוונית קצרת-עלים צלען הגליל שחליים שרועים  
אלמוות שיכני בקית קפריסין דק-זנב מכונף חלבלוב שרוע כשות בבלית מרוות החפים עדעד הגליל צלף רותמי שיבולת-שועל שונת-גלומות  
אלף-עלה משובל בקעצור שלוש-האונות דק-זנב נימי חלוק זהרי כשות גס מרוות אייג עוזרר חד-גלעיני צתרה מדברית שיזף שעיר  
אלקנת הגליל ברגיה אמנית דק-נוף צהבהב חלוק ערבי לוטוס אילתי מרוות הפטל עטיינית ארוכה קדד אפיל שלהבית הגלגל  
אמברוסיה ימית בר-דורבן מזרחי דרדר אשקלון חמד אייג לוטוס קרח מרסיה זעירה עטיינית מגובבת קדד דליל שלהבית סורית  
אמניה מצרית ברולה זקופה דרכמונית סורית חמשן זוחל לוידיה אדמדמת מרסיליה זעירה עירית דביקה קדד הקרקפות שלהבית צהובת-עלים