רת"ם – מרכז מידע לצמחי ישראל

מרכז רת"ם הוא מרכז משותף של  החברה להגנת הטבע  והאוניברסיטה העברית.

נוסד בשנת 1979

כתובתנו

 רת"ם – מרכז מידע לצמחי ישראל

המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה

האוניברסיטה העברית, גבעת-רם

ירושלים 91904 

טלפון: 6584451 – 02

דואר אלקטרוני

פעילויות עיקריות

1. בסיס הנתונים על צמחי ישראל

למרכז המידע נשלחות תצפיות ע"י חובבי צמחים ומטיילים מכל הארץ. התצפיות נבדקות, מאומתות ונקלטות בבסיס מידע ממוחשב. הנתונים משמשים למחקר, למידע גיאוגרפי על תפוצת צמחים ולצורכי שמירת טבע. בסיס המידע של רת"ם ייחודי בהיקפו ובאיכותו, וכולל כיום כ- 630,000 רשומות של צמחים עם המידע על המיקום והפנולוגיה. המידע הרב המצטבר בבסיס המידע הממוחשב מאפשר אינטגרציה של נתוני תפוצה של צמחים ומידע גיאוגרפי. צרכנים של נתוני בסיס המידע הממוחשב הם מטיילים וחובבי טבע, כמו גם גופים ממסדיים העוסקים בשמירת טבע (לדוגמא: רשות הטבע והגנים).

2. שמירת טבע

מידע בוטני מסופק ע"י המרכז לצרכים של שמירת טבע, לתסקירי השפעה על הסביבה ולחוות-דעת מקצועיות. סקר המינים הנדירים והאדומים של ישראל מהווה בסיס לכתיבת "הספר האדום" של צמחי ישראל שישמש כלי לשמירת מיני הצמחים בסכנת הכחדה. מחקרים ממוקדים על צמחים מהווים בסיס ביולוגי מדעי לשמירה עליהם.

3. סקרים ומחקר

ברת"ם מנוהלים מחקרים בנושאים שונים הקשורים לצמחי הבר של ישראל. המחקרים נערכים בעיקר באוכלוסיות טבעיות של צמחי בר. חלק מהמחקרים נעשים בשיתוף פעולה עם הקק"ל או רשות הטבע והגנים. פרויקטים לדוגמא הם מחקר הביולוגיה וההאבקה של אירוסי ההיכל, מחקר על הדינמיקה של החורש הים-תיכוני וסקר העצים הקדושים.

4. חינוך והדרכה

מרכז רת"ם מקיים השתלמויות בוטניות באזורים שונים בארץ. אנשי רת"ם מדריכים ומלמדים במסגרות שונות כמו השתלמויות מורים, טיולים בוטניים, קורסי הכשרת מדריכים והשתלמויות. מרכז רת"ם משמש ככתובת להגדרת צמחי בר. יש לשלוח את הצמח לאחר ייבוש בין עיתונים, עם כל הפרטים על תאריך ומקום האיסוף (נ"צ), ותיאור של הצמח.

חזרה