דווחי פריחה דצמבר  2012

 

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/12/12

דודא רפואי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/12/12

זלזלת הקנוקנות

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא-

 

02/12/12

חטוטרן מצוי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/12/12

חיננית הבתה

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

 

02/12/12

טוריים קטנים

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

גם פרי

02/12/12

כתמה עבת-שרשים

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

 

02/12/12

מקור-חסידה מצוי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/12/12

נץ-חלב הררי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

מאות פרטים

02/12/12

צפורני-חתול מצויות.

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/12/12

צפורנית מצרית

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/12/12

קוכיה הודית

כרמל

כביש בינימה זכרון

 

מרים מילוא

אין

 

06/12/12

נרקיס מצוי

הרי יהודה

בת עין

 

רבקה כהן

 

 

06/12/12

נרקיס מצוי

הרי יהודה

בת עין

 

רבקה כהן

 

 

06/12/12

נרקיס מצוי

הרי יהודה

בת עין

 

רבקה כהן

 

 

07/12/12

אינדיה נטויה          

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה

 

07/12/12

ארכובית-ארץ-ישראלית

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

שיא

 

07/12/12

בר-עכנאי שיחני

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה

 

07/12/12

גלעינון החוף          

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה

 

07/12/12

זלזלת הקנוקנות

שרון

חורבת מלח

 

שיר ורד

התחלה

 

07/12/12

טיונית החולות        

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

שיא

 

07/12/12

כרכום גיירדו

שרון

חורבת מלח

 

שיר ורד

שיא

 

07/12/12

כרכום חורפי

דרום הגולן

אחו נוב

 

שמיל קליין

 

 

07/12/12

כתמה עבת-שרשים

דרום הגולן

אחו נוב

 

שמיל קליין

 

 

07/12/12

לוענית החולות       

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה

 

07/12/12

מלענן החוף        

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה+   

 

07/12/12

מרסיה יפהפיה

שרון

חולות אור עקיבא

 

שיר ורד

התחלה+   

 

07/12/12

נרקיס מצוי

דרום הגולן

אחו נוב

 

שמיל קליין

 

מאות פרטים

07/12/12

סתוונית היורה

שרון

חורבת מלח

 

שיר ורד

סוף

 

07/12/12

ציפורן נקוד

דרום הגולן

אחו נוב

 

שמיל קליין

 

 

07/12/12

ציפורן נקוד

שרון

חורבת מלח

 

שיר ורד

טפטוף

 

07/12/12

קנה-סוכר מצוי        

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

שיא

 

07/12/12

שברק מצוי                   

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

טפטוף

 

07/12/12

שמשון סגלגל         

שרון דרומי

חולות חולון   

 

מרים מילוא  

התחלה

 

12/12/12

סביון אביבי

שרון

פארק הירקון תל אביב

 

שיר ורד

התחלה

 

16/12/12

16 כרמלית נאה

כרמל

נחל ספונים

מרים מילוא

התחלה

16/12/12

16 צתרה ורודה

כרמל

נחל ספונים

 

מרים מילוא

התחלה

 

16/12/12

איסטיס מצוי

כרמל

נחל ספונים

 

מרים מילוא

התחלה

 

16/12/12

אליסון מצוי

כרמל

נחל ספונים

 

מרים מילוא

שיא +

יש פירות

16/12/12

קידה שעירה

כרמל

נחל ספונים

 

מרים מילוא

התחלה

 

18/12/12

אליסון מצוי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

 

18/12/12

טוריים קטנים

שפלה

מצפה מודיעין

 

מרים מילוא

שיא

 

18/12/12

נץ-חלב הררי

שפלה

מצפה מודיעין

 

מרים מילוא

שיא

 

19/12/12

חפניים מצויים

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה +

 

19/12/12

טוריים קטנים

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא+

 

19/12/12

נונאה קהה

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה

 

19/12/12

נץ-חלב הררי

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

שיא

אלפי פרטים

19/12/12

צפורנית מגוונת

כרמל

רמת הנדיב

 

מרים מילוא

התחלה