דווחי פריחה ספטמבר 2009

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

1/9/2009

אבובית  החרטומים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אבובית החרטומים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אחישבת דל

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

אחישבת דל

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אחישבת דל

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אכילאה גפורה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אלקנה מזרחית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אספלניום הנקיקים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

 

 

1/9/2009

ארכובית הארזים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית הארזים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית הארזים

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית הכתמים

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

1/9/2009

ארכובית הררית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית הררית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית הררית

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ארכובית זיפנית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית זיפנית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית שבטבטית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארכובית שבטבטית

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

ארנריה חרמונית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ארנריה חרמונית

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

אשחר הלבנון

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

 

 

1/9/2009

בולנתוס שעיר

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

בוען מצולע

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

בן-חרצית דק-העלה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ברומית רבת-מלענים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

 

פיזור

1/9/2009

ברזילון לבנוני

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ברזילון לבנוני

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ברזילון לבנוני

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

גומא ננסי

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

דרדר חוחני

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

דרדר מצוי

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

דרדר מצוי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

דרדר מצוי

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

וורוניקת  המים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

אזור לח

1/9/2009

חבלבל הלבנון

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

חד-אבקן אדום

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חד-אבקן אדום

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חוטמית קרחת

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

חוטמית קרחת

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

חוטמית קרחת

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

חלבלוב קיפודי

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חלבלוב קיפודי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חמנית חד-שנתית

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

חסרף מזרחי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חסרף מזרחי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חסת המצפן

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

1/9/2009

חסת השבטים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

חרחבינה חרמונית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

חרחבינה חרמונית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

חרחבינה חרמונית

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

חרחבינה ירוקה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

כשות קוטשי

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

לוטוס הביצות

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

לכיד קוצני

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

1/9/2009

מלוח ההרים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

ניצנים

 

1/9/2009

מררית סמורה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

מררית סמורה

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ניסנית  מעוצה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

נענה משובלת

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

אזור לח

1/9/2009

סידה ספינוזה

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

זהות המין בבירור

1/9/2009

עלקת חרמונית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

עלקת חרמונית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

1/9/2009

עקר שעיר

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

פיזור

 

1/9/2009

פעמונית הצלצל

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

פרגה חלקה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

פרע לבנוני

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

ציפורן הלבנון

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ציפורן הלבנון

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

1/9/2009

ציפורן קטן- פרחים

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

אחרי השיא

 

1/9/2009

ציפורן קטן-פרחים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

ציפרנית הלבנון

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

קוסיניה חרמונית

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

קוסיניה חרמונית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

קחוון בלנש

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

קחון בלנש

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

קיקסיה זוחלת

עמק יזרעאל

יוקנעם מאגר ד'

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שום סנין

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שושנתית משורטטת

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי

 

1/9/2009

שזיף הדוב

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי

 

1/9/2009

שיננית צהובה

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שלמון כוכבי

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שלמון כוכבי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שלמון כוכבי

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

1/9/2009

שנית מתפתלת

חרמון

מצפה  שלגים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

אזור לח

4/9/2009

אגמון הכדורים

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

התחלה

עשרות פרטים

4/9/2009

אולדנית הכף

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

מאות פרטים

4/9/2009

אל-ציצית לבנה

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

עשרות פרטים

4/9/2009

אפרורית מצויה

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

סוף

 

4/9/2009

ארכובית הכתמים

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

 

פרטים בודדים

4/9/2009

בן-חילף פלמר

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

עשרות פרטים

4/9/2009

גומא ננסי

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

מאות פרטים

4/9/2009

גומא ריחני

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

עשרות פרטים

4/9/2009

דוחנית התרנגולים

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

 

4/9/2009

ירבוז פלמר

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

עשרות פרטים

4/9/2009

ליפיה זוחלץ

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

סוף

 

4/9/2009

עוקץ_עקרב שרוע

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

עשרות פרטים

4/9/2009

עטיינית קצרה

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

אלפי פרטים

4/9/2009

עליעב מדוקרן

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

בודדים

4/9/2009

פספלון דו-טורי

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

שיא

 

4/9/2009

שרונית ארץ-ישראלית

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

דרור מלמד

סוף

מאות פרטים

8/9/2009

אגמון שרוע

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

אולדלנדית הכף

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

8/9/2009

אמברוזיה לענתית

שרון

מעגן מיכאל

 

יואב גרטמן וחבריו

 

 

8/9/2009

אצבען מאדים

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

ארכובית משוננת

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

8/9/2009

ארכובית שבטבטית

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

בן חילף גדול שיבוליות

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

8/9/2009

גומא ארוך

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

8/9/2009

דוחנית השלחין

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

דורה רותמית

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

דורה רותמית

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

דורת ארם-ובא

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

דיבשה חרוצה

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

 

שני פרטים

8/9/2009

דיבשה לבנה

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

חנק מחודד

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

חצב מצוי

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

חצב מצוי

שרון

מעגן מיכאל

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

8/9/2009

לוביה מצרית

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

8/9/2009

סולנום שחור

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

8/9/2009

עוקץ-עקרב אירופי

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

עוקץ-עקרב שעיר

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

עוקץ -עקרב ריחני

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

עטינית פקטורי

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

 

 

8/9/2009

פרעושית משתלשלת

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

8/9/2009

קיקיון מצוי

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

8/9/2009

קיקיון מצוי

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

8/9/2009

רגלת הגינה

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

 

 

8/9/2009

שמשון סגלגל

שרון

מאגרי מנשה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

8/9/2009

שנית גדולה

שרון

בריכות גן שמואל

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

9/9/2009

פרע קטן-עלים

כרמל

גבעת ההגנה

 

אראלה הרי

סוף

 

9/9/2009

קוצן קיפח

כרמל

גבעת ההגנה

 

אראלה הרי

התחלה

 

9/9/2009

שום סתווי

כרמל

גבעת ההגנה

 

אראלה הרי

התחלה

כ 20 פרטים

10/9/2009

חצב מצוי

חוף כרמל

שמורת חוף הבונים

 

חיימי גולדמן

 

עשרות פרטים

12/9/2009

הגה מצוי

חוף דרומי

דרך הבשור

 

נועה משה, איתי נחשון ואיילת דג

 

 

12/9/2009

חורשף מצויץ

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

12/9/2009

חצב גלוני

חוף דרומי

רוחמה

 

נועה משה, איתי נחשון ואיילת דג

שיא

 

12/9/2009

חצב גלוני

חוף דרומי

דרך הבשור

 

נועה משה, איתי נחשון ואיילת דג

שיא

 

12/9/2009

חצב מצוי

חוף דרומי

דרך הבשור

 

נועה משה, איתי נחשון ואיילת דג

ניצנים

 

12/9/2009

חצב מצוי

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

שיא

 

12/9/2009

טיון דביק

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

12/9/2009

קוצן קיפח

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

סוף

 

12/9/2009

קיפודן מצוי

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

סוף

 

12/9/2009

שרביטן מצוי

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

זכר

17/9/2009

חצב מצוי

שפלה

כניסה לשוהם מכוון כפר טרומן

 

חיימי גולדמן

 

 

17/9/2009

סתונית בכירה

חרמון

נחל חזורי

 

שמיל קליין ועודד פורת

התחלה

 

18/9/2009

בן-קוצן מאפיר

צפון הגולן

רכס חזקה

 

שמיל קליין

 

 

18/9/2009

סתוונית התשבץ

צפון הגולן

רכס חזקה

 

שמיל קליין

 

פרט בודד

18/9/2009

ציפורן ענף

צפון הגולן

רכס חזקה

 

שמיל קליין

 

 

18/9/2009

קיטה רותמית

צפון הגולן

רכס חזקה

 

שמיל קליין

 

 

21/9/2009

בן-חצב סתווני

הרי ירושלים

חורשת גבעת רם

 

דוד שהמי

שיא

 

21/9/2009

חצב מצוי

הרי ירושלים

חורשת גבעת רם

 

דוד שהמי

שיא+

 

21/9/2009

כתלה חריפה

הרי ירושלים

חורשת גבעת רם

 

דוד שהמי

התחלה

 

21/9/2009

קוצן קיפח

הרי ירושלים

חורשת גבעת רם

 

דוד שהמי

סוף-

 

28/9/2009

חבצלת החוף

שרון

שפך נחל אלכסנדר

 

רז אבני

 

 

28/9/2009

חנק מחודד

שרון

שפך נחל אלכסנדר

 

רז אבני

 

 

28/9/2009

לפופית החיצים

שרון

נחל אלכסנדר תחתון

 

רז אבני

 

 

28/9/2009

נר-הלילה החופי

שרון

שפך נחל אלכסנדר

 

רז אבני

 

 

28/9/2009

עדעד הביצות

שרון

נחל אלכסנדר תחתון

 

רז אבני

 

 

28/9/2009

שנית גדולה

שרון

נחל אלכסנדר תחתון

 

רז אבני

 

 

30/9/2009

כרכום החרמון

חרמון

גבעת הקרב

 

שמיל קליין

התחלה

 

30/9/2009