דווחי פריחה אוגוסט  2011

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/08/11

דו-פרק חופי

חוף כרמל

חוף נחשולים

 

אראלה הרי

 

 

02/08/11

לפופית החוף

חוף כרמל

חוף נחשולים

 

אראלה הרי

 

 

02/08/11

עדעד רותמי

חוף כרמל

חוף נחשולים

 

אראלה הרי

 

 

02/08/11

קורנית מקורקפת

חוף כרמל

חוף נחשולים

 

אראלה הרי

שיא+

02/08/11

קריתמון ימי

חוף כרמל

חוף נחשולים

 

אראלה הרי

 

 

30/08/11

מכבד הביצות

 

נחל הקיבוצים

 

שיר ורד

 

 

30/08/11

קרנן טבוע

 

נחל הקיבוצים

 

שיר ורד

 

 

30/08/11

שנית גדולה

 

נחל הקיבוצים

 

שיר ורד

שיא

 

31/08/11

קוצן החולה

 

נחל חרמון

 

שיר ורד

שיא-

 

31/08/11

פטל קדוש

 

נחל חרמון

 

שיר ורד

טפטוף

 

31/08/11

דבשה לבנה

 

נחל חרמון

 

שיר ורד

שיא-

 

31/08/11

שנית גדולה

 

נחל חרמון

 

שיר ורד

שיא

 

31/08/11

חנק מחודד

 

נחל חרמון

 

שיר ורד

שיא