דווחי פריחה אוגוסט 2009

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

1/8/2009

אחישבת ענף

הרי יהודה

ואדי ביאר אפרת

 

רבקה כהן

 

 

1/8/2009

פרע מסולסל

הרי יהודה

ואדי ביאר אפרת

 

רבקה כהן

 

 

1/8/2009

קיפודן מצוי

הרי יהודה

ואדי ביאר אפרת

 

רבקה כהן

סוף-

 

1/8/2009

קיצנית עטופה

הרי יהודה

ואדי ביאר אפרת

 

רבקה כהן

 

 

3/8/2009

 ינבוט השדה

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

אחרי השיא

 

3/8/2009

אהל מגושם

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

אלניה איזמלנית

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

לפני פריחה

 

3/8/2009

אשל מתנני

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

אחרי השיא

 

3/8/2009

בורביה זוחלת

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

גומא חלקלק

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

גרויה שעירה

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

גרויה שעירה

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

דו-מוץ חום

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

הגה מצוי

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

אחרי השיא

 

3/8/2009

הגה מצוי

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

אחרי השיא

 

3/8/2009

היביסקוס סגלגל

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

פרי בעיקר

 

3/8/2009

ויתניה משכרת

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

ויתניה משכרת

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

ויתניה משכרת

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

כלוריס רותמי

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

כסיה מדברית

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטווף-שיא

 

3/8/2009

מחומש לוליני

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

פרי  אין פריחה

 

3/8/2009

מרור ימי

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

התחלה

 

3/8/2009

סולנום החדק

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

סמר חד

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

סמר מחויץ

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

עוץ-עקרב ים -המלח

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

אחרי השיא

 

3/8/2009

עוקץ-עקרב גלוני

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

עוקץ-עקרב גלוני

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

פיגמית מגובששת

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

פלגית שיחנית

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

פרעושית גלונית

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

פרעושית מסוסלת

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

פתילת-המדבר הגדולה

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

3/8/2009

פתילת-המדבר הגדולה

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

פתילת-המדבר הגדולה

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

צמרורת אהרנברג

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

צמח בודד-שיא

 

3/8/2009

ריסן נאכל

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

טפטוף

 

3/8/2009

ריסן נאכל

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

סוף

 

3/8/2009

רכפתן המדבר

ים המלח

עיינות  צוקים

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

התחלה

 

3/8/2009

רכפתן המדבר

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

התחלה

 

3/8/2009

רכפתן המדבר

ים המלח

מצוקי  דרגות

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

התחלה

 

3/8/2009

שיטה סלילנית

ים המלח

מצפה שלם

 

יואב גרטמן-שמעון כהן סיוון ורוני בראון

שיא

 

5/8/2009

בוען מצולע

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

שיא

 

5/8/2009

חנק מחודד

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

התחלה+

 

5/8/2009

לוטוס הביצות

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

שיא+

 

5/8/2009

לשישית מקומטת

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

שיא

 

5/8/2009

עוקץ-עקרב שרוע

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

שיא

 

5/8/2009

ערברבה שעירה

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

התחלה

 

5/8/2009

פלגית שיחנית

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

 

 

5/8/2009

פרעושית ערבית

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

התחלה

 

5/8/2009

שנית גדולה

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

התחלה

 

5/8/2009

תלתן הביצות

שרון

ברכת יער

 

אורי שטיין

סוף

 

11/8/2009

אגמון ימי

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

אלטין עקום-זרעים

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

אנדרוסקי גדולה

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

אספסת תרבותית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ארכובית הארזים

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ארכובית הררית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ארנין קוצני

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ארנריה חרמונית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ארנרית הסלעים

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בוצין דמשקאי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בוצין לקוי

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בוצין מפורץ

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בוצין סיני

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בוצין סיני

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בן-קוצן מאפיר

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בן-קוצן מאפיר

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

בן-קוצן מאפיר

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

דבקת הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

דבקת הלבנון

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חבלבל השדה

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חבלבל רפואי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חבלבל שעיר

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חבלבל שעיר

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חד-אבקן אדום

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חוטמית קרחת

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חלבלוב סמור

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חלמית זנוחה

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חסרף מזרחי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חרחבינה חרמונית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חרחבינה חרמונית

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

חרחבינה ירוקה

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כונדרילה סמרנית

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כונדרילה סמרנית

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כלך דו-דורי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כלכלך שביר

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כף-אווז רבת-עלים

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

כף-צפרע לחכית

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לוטוס הביצות

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לוענית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לוענית מפושקת

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשון-פר איטלקית

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשון-פר איטלקית

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשישית הצבעים

עמק החולה

שער גונן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשישית הצבעים

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשישית הצבעים

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

לשישית הצבעים

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

מלוח שעיר פרי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

נענת המים

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עבדקן מצוי

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עבדקן מצוי

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עוקץ-עקרב השרוע

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עוקץ-עקרב שרוע

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עטינית דקה

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עקץ-עקרב שעיר

עמק החולה

שער גונן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

עקץ-עקרב שעיר

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

פטל קדוש

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

פרגה קרחת

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

פרעושית ערבית

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

פרעושית ערבית

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ציפורן ענף

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ציפורן ענף

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

ציפורן קטן-פרחים

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קדד קוצני

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קדד קוצני

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קדד קיפודני

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קוצן קפח

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קוצן קפח

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קורטם מכחיל

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קורטם מכחיל

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קורטם מכחיל

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיטה רותמית

עמק החולה

שער גונן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיטה רותמית

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיטה רותמית

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיטה רותמית

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיטה רותמית

צפון הגולן

צ'ורמן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קייצת מסולסלת

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קייצת קנדית

צפון הגולן

ברכת  פג'ר מרכז הגולן

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיפודן גיירדו

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיפודן גיירדו

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

קיפודן סורי

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שברק פעוט

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שברק קוצני

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שום ירקרק

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שינן סורי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שלמון יפואי

עמק  החולה

עיינות נוחיילה

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שלמון כוכבי

חרמון

רכבל תחתון

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

11/8/2009

שלמון כוכבי

חרמון

מחנה ערער

 

י גרטמן,ר בראון,ש כהן סיון וש.בקרמן

 

 

16/8/2009

דו-פרק חופי

שרון

חוף בית-ינאי

 

שירה סלינגרה

סוף

 

16/8/2009

הגה מצוי

שרון

חוף בית-ינאי

 

שירה סלינגרה

 

 

16/8/2009

חצב מצוי

שפלה

כביש 6 ליד תל חדיד

 

שי יצחקי

 

 

18/8/2009

חבצלת החוף

שרון דרומי

גן העצמאות ת"א

 

שי יצחקי

 

במצוק הכורכר

20/8/2009

אמניה מצרית

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

 

מאות פרטים

20/8/2009

ביצן מכסיף

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא+

 

20/8/2009

גומא דל-שיבולים

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

 

 

20/8/2009

גומא הפרקים

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

גומא ננסי

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

גומא ריחני

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

גומא תרבותי

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

דבשה לבנה

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

זנבה נטויה

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

התחלה

 

20/8/2009

כף-אוז אדומה

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

 

 

20/8/2009

לוביה מצרית

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

ערברבה שעירה

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

סוף

 

20/8/2009

פשטה שרועה

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

20/8/2009

שוש קרח

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא+

אלפי פרטים בשדה שרוף

20/8/2009

שיזף השיח

עמק הירדן

חוף כורסי- כנרת

 

שיר ורד

שיא

 

26/8/2009

 אבפטוריון הביצות

עמק הירדן

שפך המשושים (זאכי)

 

שיר ורד

שיא

 

26/8/2009

 לוענית גדולת-עלים

עמק הירדן

שפך המשושים (זאכי)

 

שיר ורד

סוף

 

26/8/2009

גומא צפוף

עמק הירדן

שפך המשושים (זאכי)

 

שיר ורד

שיא

 

26/8/2009