דווחי פריחה יולי  2011

 

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

17/07/11

אבובית החרטומים

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

אחישבת מדולדל

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ארכובית הארזים

חרמון

עמק סלעם

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ארנין קוצני

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

התחלה

17/07/11

אשבל אהרנברג

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

בן-חרצית דק-העלה

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

בר-דורבן אשון

חרמון

לפני מג'דל שמס

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ברזילון הלבנון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

געדה מזרחית

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

דבקה משחירה

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

סוף

17/07/11

דרדר הלבנון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

הרדופנין אשון

חרמון

מעל לדולינה

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

הרדופנין רך

חרמון

בקרבת מצפ"ש

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ורוניקה מזרחית

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

זקן-תיש צהוב

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

חד-אבקן אדום

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

חדעד הלבנון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

חדעד קיפודני

חרמון

מעל לדולינה

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

חלבלוב קיפודני

חרמון

עמק סלעם

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

חמשן נדיר

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

חרחבינה ירוקה

חרמון

בכל האזור הגבוה

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

טלפיון חרמוני

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

לוטוס מקרין

חרמון

עמק סלעם

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

נפית מגובבת

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

נפית קיליקית

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

שיא

17/07/11

סביון ההרים

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

עוגית חרמונית

חרמון

סיבוב בושרי

 

אראלה הרי

 

לפני השיא

17/07/11

פילגון אנטולי

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

פעמונית אמיתית

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

פרע הלבנון

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

מעבר לשיא

17/07/11

ציפורן הלבנון

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ציפורן נקוד

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

ציפורנית הלבנון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

קדד חרמוני

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

קוסיניה חרמונית

חרמון

בכל האזור הגבוה

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

קחוון החרמון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

קערורית נאדית

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

סוף

17/07/11

שום החרמון

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

התחלה

17/07/11

שום סנין

חרמון

עמק בולען

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

שום פיינברג

חרמון

דולינה בגובה 2100מ'

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

שום קטוע

חרמון

סיבוב בושרי

 

אראלה הרי

 

 

17/07/11

שיכרון לבן

צפון הגולן

יער אודם

 

אראלה הרי

 

פרט יחיד

17/07/11

שלהבית ההרים

חרמון

עמק סלעם

 

אראלה הרי