דווחי פריחה יולי 2010

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

04/07/10

חצב מצוי

כרמל

יגור ליד הסכר

 

משה גרטמן

התחלה

 

13/07/10

אלומית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

אליסון הסלעים

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

אספסת תרבותית

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

אספסת תרבותית

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

אשבל ארוך-שיבולת

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא-

 

13/07/10

בקיה תרבות

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

13/07/10

געדה מצויה

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

דוחנית התרנגולים

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

הרדוף הנחלים

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

13/07/10

חבלבלן המשוכות

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

חוטמית קרחת

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

13/07/10

חרחבינה ירוקה

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

13/07/10

טלפיון חרמוני

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

כונדרילה סמרנית

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

כונדרילה סמרנית

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

כלך דו-דורי

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

כלכלך שעיר-פרי

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

לוענית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

13/07/10

לוענית מפושקת

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

13/07/10

לוענית מצויה

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

13/07/10

מעוג מנוקד

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

מקור-חסידה רומאי

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

13/07/10

מרגנית-השדה

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

פרחים אדומים

13/07/10

סוף צר-עלים

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

סמר מצוי

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

סמר ערבי

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

ערבז דק-פרחים

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

פטל קדוש

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

פרגה קרחת

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

קדד השרף

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

קורטם מכחיל

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

13/07/10

קיפודן גיירדו

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

קיפודן גיירדו

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

קיפודן גיירדו

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

קיפודן דביק

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

קיקסיה שרועה

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

13/07/10

שבטבט ענף

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

אין

 

13/07/10

שברק קוצני

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

שברק קוצני

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

שום ההרים

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

שום קטוע

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

שלטה צרת-עלים

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

שלמון כוכבי

חרמון

רכבל תחתון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

שנית גדולה

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

שנית מתפתלת

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

תגית קיצית

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

13/07/10

תלתן הביצות

חרמון

מעין על יד מג'דל שמס

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

13/07/10

תלתן הביצות

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

אגמון ימי

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

ארכובית הכתמים

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

21/07/10

ארכובית משוננת

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

21/07/10

ארכובית שבטבטית

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

ברומית סורית

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

גומא ארוך

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

גומא הפפירוס

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

גזיר מזיק

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

דבקת הנחלים

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דבקת הנחלים

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דוחנית השלחין

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דוחנית השלחין

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דורה רותמית

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דורת ארם-צובא

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

דורת ארם-צובא

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

ורבנה רפואית

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

ורבנה רפואית

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

ורוניקת המים

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חבלבל השדה

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חבלבל שעיר

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חבלבלן המשוכות

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חבלבלן המשוכות

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

חנק מחודד

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חנק מחודד

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

חנק מחודד

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

טופח שעיר

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

טמוס מצוי

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי  צבעוני

 

21/07/10

לחך גדול

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

לפתית מצויה

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

מדד זוחל

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

מליסה רפואית

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

מליסה רפואית

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

נופר צהוב

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

21/07/10

נורית ארסית

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא+

 

21/07/10

נענה משובלת

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

21/07/10

נענה משובלת

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

נענה משובלת

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

סולנום המקור

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

סולנום זיתני

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

סולנום שחור

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

סולנום שעיר

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

עפעפית הקנוקנות

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

עפעפית הקנוקנות

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

עפעפית שרועה

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

פטל קדוש

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

פטל קדוש

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

פטל קדוש

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

קוצן גיירדו

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

21/07/10

קיקסיה שרועה

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שבטבט גדול

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

אין

 

21/07/10

שבטבט ענף

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

אין

 

21/07/10

שוש קוצני

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

שנית גדולה

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שנית גדולה

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שנית גדולה

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שנית מתפתלת

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שנית מתפתלת

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שנית מתפתלת

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

21/07/10

שרעול שעיר

עמק הירדן

אחו גונן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

שרעול שעיר

עמק הירדן

הגושרים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

21/07/10

שרעול שעיר

עמק הירדן

תעלת  הירדן ליד כפר בלום

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף