דווחי פריחה יולי 2009

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

4/7/2009

אגמון ימי

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

אשבל הבצה

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

שיא

 

4/7/2009

גומא ארוך

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

ורבנה רפואית

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

חלבלוב סמור

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

חנק מחודד

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

כריך שחום

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

לוטוס הביצה

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

שיא

 

4/7/2009

נענת הכדורים

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

התחלה

 

4/7/2009

סולנום זיתני

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

סמר חד

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

ערבז משובל

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

ערברבה שעירה

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

התחלה

 

4/7/2009

פספלון דו-טורי

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

שלמון יפואי

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

שיא

 

4/7/2009

שנית גדולה

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

התחלה

 

4/7/2009

שנית מתפתלת

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

תולענית דוקרנית

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

סוף

 

4/7/2009

תכף-צפרדע איזמלני

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

4/7/2009

תלתן הביצות

שרון

שמורת ביצת בית זיתא

 

אורי שטיין

 

 

10/7/2009

הגה מצוי

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

 

 

10/7/2009

לשישית הבוצין

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

 

 

10/7/2009

לשישית מקומטת

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

 

 

10/7/2009

נענת הכדורים

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

 

 

10/7/2009

ערבז משובל

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

שיא

 

10/7/2009

ערר כרתי

שרון

בריכת חורף רמת אביב (נחל נאמן)

 

דרור מלמד

 

 

11/7/2009

בוצין לקוי

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

גומא צפוף

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

גזר קפח

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

דיבשה לבנה

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

חנק מחודד

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

מליסה רפואית

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

נשרן הדוחן

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

צלף קוצני

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

קיטה רותמית

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

שבטבט ענף

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

שום מולש

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

שיח-אברהם מצוי

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

11/7/2009

שרעול שעיר

גדות הכנרת

מג'רסה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

 שיזף מצוי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אגמון הכדורים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אגמית רבת-שורשים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אחילוטוס זקוף

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אמיתה גדולה

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אספסת תרבותית

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אספסת תרבותית

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ארכובית שבטבטית

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ארכובית שבטבטית

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

אשמר קוצני

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בוצין טריפולי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בוצין סיני

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

14/7/2009

בלוטת הסלעים

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בן-חיטה רב-אנפין

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בן-חיטה שלש-זיפי

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בן-קוצן מאפיר

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בקבוקון מקומט

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בקיה מצויה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

בקיה תרבותית

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גומא ארוך

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גומא חום

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גומא חום

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גזיר מזיק

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גזר קפח

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גרגר הנחלים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

גרניון רך

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דוחנית השלחין

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דורת ארם-צובא

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דורת ארם-צובא

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דורת ארם-צובא

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דורת ארם-צובא

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דרדר מצוי

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

דרדר מצוי

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

הרדוף הנחלים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

הרדוף הנחלים

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

הרדוף הנחלים

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ורבנה רפואית

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ורוניקת החולה

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ורוניקת המים

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

זיפן מצוי

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חבלבל השדה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חבלבל שעיר

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חוח ספרדי

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חוח ספרדי

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חומעה יפה

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חלבלוב החוף

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חלבלוב סמור

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

חנק מחודד

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

טוריים מצויים

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כדורן ענף

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כונדרילה סמרנית

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כף-אווז האשפות

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כרבולת מצויה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כריך מרוחק

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

כתרון עקרבי

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

לחך איזמלני

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

לשישית הצבעים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

לשישית הצבעים

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

מליסה רפואית

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

מלעניאל קצר-מלענים

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

מרגנית השדה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

כתום

14/7/2009

מרגנית קטנה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

מרור הגינות

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

נענה משובלת

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

נענה משובלת

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

סמר אפרפר

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עבדקן הדורים

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עבדקן מצוי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עבדקן מצוי

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עוקץ-העקרב השעיר

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עכנאי מגובב

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עפעפית שרועה

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

עפעפית שרועה

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ערברבה מרובעת

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ערברבה שעירה

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ערברבה שעירה

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

ציבורת ההרים

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

צלע-שור בואסיה

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

צלף קוצני

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קורטם מכחיל

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיטה רותמית

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיטה רותמית

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיפודן גיירדו

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיפודן מצוי

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיפודן סורי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיפןדן מצוי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

קיצנית כרתית

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שבטבט ענף

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שבטבט ענף

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שברק קוצני

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שום לבנבן

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שיזף השיח

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שלמון יפואי

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שנית גדולה

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שנית מתפתלת

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שעורת הבולבוסין

חרמון

נבי חזורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

שרעול שעיר

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

גבוה

14/7/2009

שרעול שעיר

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

תולענית דוקרנית

חרמון

עמק יעפורי

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

תולענית דוקרנית

חרמון

נבי חזורי

 

 

 

 

14/7/2009

תלתן הארגמן

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

תלתן הארגמן

חרמון

נווה אטיב -המטעים

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

תלתן הביצות

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

14/7/2009

תלתן זוחל

עמק החולה הצפוני

עיינות נוחיילה

 

יואב  גרטמן-ש.כהן סיוון ור.בראון

 

 

21/7/2009

אבובית החרטומים

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אגרופירון הלבנון

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אגרופירון הלבנון

חרמון

מוצבי יפעת

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אחישבת דל

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אחישבת דל

חרמון

רכבל עליון

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אכילאה גפורה

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אכילאה גפורה

חרמון

מוצבי יפעת

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אליסון חרמוני

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אלקנה מזרחית

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

אספלניון הנקיקים

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

ארנין קוצני

חרמון

עליה לחרמון

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

ארנין קוצני

חרמון

מצבת  בושרי

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

ארנריה חרמונית

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן

 

 

21/7/2009

ארנרית הסלעים

חרמון

מצפה שלגים

 

יואב גרטמן