דווחי פריחה יולי 2008

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

01/07/08

אבוטילון תיאופרטס

עמק עכו

קישון ליד יגור

 

יואב גרטמן

סוף

 

01/07/08

אחילוטוס זקוף

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

אפרורית מצויה

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

אצבען מאדים

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

אקליפטה לבנה

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

אשבל  הביצות

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

בוען מצולע

עמק עכו

קישון ליד יגור

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

דיבשה לבנה

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

חלבלוב  החוף

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

סוף

 

01/07/08

חלבלוב קעור

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

כף-צפרדע איזמלנית

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

סוף

 

01/07/08

כרפס הביצות

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

סוף

 

01/07/08

לוטוס  הביצות

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

לשישית  הצבעים

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

לשישית מקומטת

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

נענת  הכדורים

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

עוקץ-העקרב  הריחני

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

עוקץ-העקרב האירופי

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

עוקץ-העקרב השעיר

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

עוקץ-העקרב השרוע

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

ערבז משובל

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

ערברבה שעירה

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

פטל קדוש

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

פספלון דו-טורי

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

קנרס סורי

עמק עכו

קישון ליד יגור

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

שלישי רגלני

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

שלשי רגלני

עמק עכו

קישון ליד יגור

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

שנית גדולה

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

התחלה

 

01/07/08

שנית מתפתלת

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

שיא

 

01/07/08

תלתן הביצות

שרון

שמורת  ביצת זיתא

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

אגרופירון סמרני

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

אזוב מצוי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

אלמוות ארץ-ישראלי

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

אצבען מאדים

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

אשבל ארץ -שראלי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

בוצין טריפולי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

בוצין לקוי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

בוצין מפורץ

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

ברזילון ריסני

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

געדה מצויה

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

דופרק חופי

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

דרדר הקורים

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

זנב-עקרב שיכני

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

חוח ספרי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

חלבלוב הים

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

חלבלוב שרוע

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

חלמית קטנת-פרחים

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

לוטוס  מכסיף

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

נר-הלילה החופי

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

עדעד  כחול

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

טפטוף

 

08/07/08

עוקץ-עקרב  אירופי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

עוקץ-עקרב  שעיר

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

עכנאי שרוע

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

קורטם דק

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

קורטם דק

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

קורנית מקורקפת

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

קיפודן  מצוי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

שיא

 

08/07/08

קריתמון ימי

חוף הכרמל

חוף נוה ים

 

יואב גרטמן

התחלה

 

08/07/08

שברק  קוצני

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

08/07/08

שלמון יפואי

כרמל-

בין שפיה לכרם מהרל

 

יואב גרטמן

סוף

 

11/07/08

לחך הודי

עמק עכו

שולי הנעמן

2528, 1598

יהודה מרטה

שיא+

בין קרית ביאליק לנעמן, 12 פרטים

11/07/08

רב-מוץ מחוספס

עמק עכו

שולי הנעמן

2528, 1598

יהודה מרטה

 

 

13/07/08

אפרורית מצויה

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא

 

13/07/08

אקליפטה לבנה

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא+

 

13/07/08

בוען מצולע

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

התחלה

 

13/07/08

בוציץ סוככני

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

הסתיימה

 

13/07/08

בן-חילף הביצות

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא+

 

13/07/08

דוחן זוחל

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא+

 

13/07/08

כדורן ענף

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

סוף

 

13/07/08

לשישית מקומטת

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

התחלה

 

13/07/08

עטיינית

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא

מין חדש לארץ , כנראה Crypsis vaginiflora, נמצא ע"י אורי שטיין

13/07/08

עליעב מדוקרן

שרון

בריכת יער

 

שיר ורד

שיא

 

18/07/08

בוצין סיני

הרי ירושלים

רחוב קרן היסוד פינת אחד העם

 

דוד שהמי

 

במגרש חניה נטוש, 10 פרטים.

21/07/08

ציפורן נקוד

הרי ירושלים

צור הדסה

 

שי יצחקי

 

בודדים

25/07/08

חבלבלן המשוכות

עמק עכו

עין נימפית וכפר ביאליק

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

 

25/07/08

לחך הודי

עמק עכו

איזור תעשיה קרית ביאליק

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

מתיבש

 

25/07/08

לעוסית מטפסת

עמק עכו

בין כפר ביאליק לקרית ביאליק

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

ליד תעלת מים ויש גם פרי

25/07/08

לפופית החיצים

עמק עכו

עין נמפית ובריות הדגים של אפק

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

 

25/07/08

לשישית הבוצין

עמק עכו

עין נימפית

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

 

25/07/08

סם הכלב המזרחי

עמק עכו

עין נימפית

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

גובה מעל 150 ס"מ

25/07/08

שנית גדולה

עמק עכו

עין נמפית

 

יואב גרטמן ויהודה מרטה

שיא

 

29/07/08

אגרופירון לבנוני

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

אגרופירון לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

אחישבת דל

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

איסם קטן-פרחים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

פרי כמעט בשל

 

29/07/08

אכילאה גפורה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

אליסון הסלעים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

אליסון חרמוני

חרמון

מצבת בושרי

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף-טפטוף

 

29/07/08

אליסון חרמוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

אלמוות כורדי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

לא פרח

 

29/07/08

אלמוות סיני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

לא פורח

 

29/07/08

ארכובית הארזים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ארכובית הררית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ארכובית שעירה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ארנין קוצני

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

אשבל הארזים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

רכס דובדבן שלושת הדולינות

29/07/08

אשחר לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

 

 

29/07/08

בן-חרצית דק-עלה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ברוניקה ארוכת-שיבולת

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

ברוניקה מזרחית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

ברזילון לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

געדה מזרחית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא מינוס

 

29/07/08

געדה מצויה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

דבקה משחירה

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

דבקה משחירה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

דבקת הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

דבקת הלבנון

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

דבשית לבנה

עמק החולה

עיינות נוטרה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

דובדבן שרוע

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ורבנה רפואית

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חבלבל לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

חד-אבקן אדום

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חד-אבקן אדום

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חדעד לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חדעד קיפודני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

חלבלוב קיפודי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

חסרף מזרחי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חסת השבטים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

חרחבינה חרמונית

חרמון

מצבת בושרי

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

התחלה

 

29/07/08

חרחבינה חרמונית

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חרחבינה ירוקה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

חרחבינה מגובבת

חרמון

מצבת בושרי

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

התחל

 

29/07/08

כדרדר לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

כלך דו-דורי

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

התחלה

 

29/07/08

כלכלך קריר

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

התחלה

 

29/07/08

כרבולת מקרינה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

לוטוס מקרין

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

לוענית הלבנון

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

לוענית מפושקת

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

לוענית מצויה

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ליפיה זוחלת

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

מעוג אפיל

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

מרוביון לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

נואית חרמונית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

נענה משובלת

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

התחלה

 

29/07/08

סביון ההרים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

סומקן המשי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

סמבוק אמיתי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

פרי

פרט בודד בעמק בולען

29/07/08

ספלילה מצויה

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

עוגית חרמונית

חרמון

מצבת בושרי

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

עלקת שלץ

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ערבה לבנונית

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

נוכחת בשטח

 

29/07/08

ערברבה שעירה

עמק החולה

עיינות נוטרה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

פילגון אנטולי

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

לא פורח

 

29/07/08

פרגה חלקה

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

פרע לבנוני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

פרעושית ערבית

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ציפורן הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ציפורן הלבנון

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ציפורן קטן-פרחים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

ציפורנית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

ציפורנית שנונת-כותרת

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

צללית ערערית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

פרי

 

29/07/08

קדד אדום-פרחים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

קדד קוצני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

קדד קוצני

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

קורטם מכחיל

גולן

עיינות סומקה

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

קחון בלנש

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

קחון בלנש

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

קיפודן גיירדו

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

שיא

 

29/07/08

קיצנית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

קערורית נאדית

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

סוף

 

29/07/08

קרקש קיליקי

חרמון

רכבל תחתון

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שברק פעוט

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום גבוה

חרמון

גובה 1400

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום הסלעים

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום הפסגות

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום לבן-קליפות

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום מחוספס

חרמון

מעל 2000 מטר

 

מ לבנה, א פרגמן , י גרטמן וחבריו

טפטוף

 

29/07/08

שום עגול