דווחי פריחה יוני  2011

 

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

01/06/11

עיריוני קצר

הרי ירושלים

ירושלים רמות א,תל א-תליליה

 

אמיתי טל אור

 

פרטים רבים

14/06/11

דורבנית התבור

צפון הגולן

רכס חזקה

 

שמיל קליין