דווחי פריחה יוני 2010

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

04/06/10

חבלבל הלבנון

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

חד-אבקן אדום

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

כדרדר הלבנון

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

לוטוס מקרין

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

מרוה בוצינית

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

נפית קיליקית

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

פעמונית אמיתית

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

פרע לבנוני

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

התחלה

 

04/06/10

קדד האורנים

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

שיא

 

04/06/10

שום פינברג

חרמון

עמק סולעם

 

שמיל קליין

התחלה

 

05/06/10

גזר החוף

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

סוף

 

05/06/10

גלעינון החוף

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

 

 

05/06/10

חבלבל החוף

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

 

 

05/06/10

טיונית החולות

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

התחלה

 

05/06/10

כפתור החולות

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

סוף

 

05/06/10

נזרית חופית

שרון

חוף קיסריה

 

אראלה הרי

 

 

08/06/10

אבובית החרטומים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אבובית החרטומים

חרמון

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אגמון ימי

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אחילוטוס זקוף

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

אחירותם החורש

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אחירותם החורש

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אחישבת דל

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

איטן ההרים

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

איליסון הסלעים

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

אכילאה גפורה

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אכילאה גפורה

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אלומית הלבנון

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אלומית הלבנון

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אליסון הסלעים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

ארכובית הארזים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

אשבל לבנוני

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

אשמר קוצני

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

בולבסן קוטשי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

ברזילון לבנוני

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

ברזילון לבנוני

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

געדה מצויה

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

געדה מצויה

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

גפוף החרמון

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

גרגר הנחלים

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

דבקה משחירה

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

דבקת הלבנון

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דבקת הלבנון

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דרדר הקורים

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דרדר לבנוני

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דרדר מצוי

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

אשבל ארוך-שיבולת

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דרדר מצוי

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

הילל חרמוני

עמק הירדן

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף +פירות

 

08/06/10

ורד דביק

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/06/10

ורוניקת המים

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

זקן-התיש הצהוב

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

ברומית  זנב-שועל

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

זקן-תיש צהוב

עמק הירדן

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

זקן תיש מדברי

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

דבשה  לבנה

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

חבלבלן המשוכות

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

חד-אבקן אדום

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

לוטוס  צר-עלים

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

חכלתן מזרחי

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

חלבלוב מול-הלבנון

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

חלבלוב סמור

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

חלבלוב קיפודי

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

חסרף מזרחי

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

חסרף מזרחי

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

טלפיון חרמוני

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

טלפיון חרמוני

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

כלכלך קריר

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

מרווה בוצינית

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

מרמר מצוי

עמק הירדן

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

מררית סמורה

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

עוקץ -העקרב שעיר-פרי

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי

 

08/06/10

משקפיים חרמוניים

עמק הירדן

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי

 

08/06/10

כף-זאב אירופית

עמק הירדן

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

פרי

 

08/06/10

נפית קיליקית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

סומקן המשי

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

תגית קיצית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

עלקת שולץ

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

פעמונית אמיתית

חרמון

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

פרגה קרחת

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

פרגה קרחת

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

קיצנית כרתית

חרמון

רכבל עליון

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

פרע לבנוני

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

פרע מחוספס

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

צורית דקת-עלים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

ציפורן הלבנון

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

ניצנים

 

08/06/10

ציפורן ענף

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

ציפורן ענף

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

ציפורנית לבנונית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

צללית אשונה

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

צללית ערערית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

צלע-שור זקופה

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

קדד אדום-פרחים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

קחון בלנש

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

קחון בלנש

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

08/06/10

קערורית נאדית

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

קערורית סגולה

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

ריבס חרמוני

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

צמחים יבשים כבר

 

08/06/10

שברק פעוט

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

שושנתית הלבנון

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

שלהבית צהובת-עלים

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

שלהבית קצרת-שיניים

חרמון

רכס  יפעת

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

שלהבית קצרת-שיניים

חרמון

עמק  בולען

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

08/06/10

שנית מתפתלת

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

08/06/10

שנית שוות-שיניים

עמק הירדן

נוחיילה

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

11/06/10

עפעפית שרועה

שרון

תל אביב נחל נאמן

 

דרור מלמד

שיא

 

11/06/10

ערבז משובל

שרון

תל אביב נחל נאמן

 

דרור מלמד

התחלה

 

15/06/10

איטן מרצעני

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

אמיתה גדולה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

אמיתה קיצית

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

בוצין מפורץ

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

בר-גביע חלק

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

גזר קפח

הרי ירושלים

נחל שורק, לצד הכביש

 

צבי שביד

סוף

 

15/06/10

געדה כריתית

הרי ירושלים

צלע הר גיורא לצד הכביש

 

צבי שביד

 

 

15/06/10

דרדר מצוי

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

דרדר קפח

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

דרדר קרומי

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

הגה מצוי

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

ורבנה שרועה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

חבלבל השדה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

חבלבל השיח

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

חבלבל שעיר

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

חוח עקוד

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

חלבלוב מאדים

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

חרדל השדה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

טפטוף

 

15/06/10

טופח קסיוס

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

לוענית יריחו

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

לפתית מצויה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

טפטוף

 

15/06/10

מיאגרון אזון

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

טפטוף

 

15/06/10

נורית המלל

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

טפטוף

 

15/06/10

נירית הקמה

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

עוקץ-העקרב השעיר

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

עוקץ-העקרב השרוע

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

התחלה

 

15/06/10

ערבז סוככני

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

פואנית איטלקית

הרי ירושלים

נחל שורק, לצד הכביש

 

צבי שביד

 

 

15/06/10

פרע אזוביוני

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

15/06/10

צלף קוצני

הרי ירושלים

נחל שורק, לצד הכביש

 

צבי שביד

 

 

15/06/10

צנינה קוצנית

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

קיפודן

הרי ירושלים

נחל רפאים, חציית הכביש

 

צבי שביד

 

 

15/06/10

קיפודן מצוי

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

קנרס סורי

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

שיח אברהם מצוי

הרי ירושלים

נחל שורק, לצד הכביש

 

צבי שביד

 

 

15/06/10

שנית שוות-שיניים

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

שיא

 

15/06/10

שרעול שעיר

גליל תחתון

עמק  בית  נטופה

 

יואב  גרטמן ורוני בראון

סוף

 

25/06/10

חבלבלן המשוכות

שדה נחמיה

עמק הירדן

 

דרור מלמד

שיא

 

25/06/10

שרעול שעיר

שדה נחמיה

עמק הירדן

 

דרור מלמד

 

זן החולה

27/06/10

ברזילון ענף

הרי ירושלים

ירושלים, רמת שרת

 

דוד שהמי

סוף

מעזבה

27/06/10

מרווה ארץ-ישראלית

הרי ירושלים

ירושלים, רמת שרת

 

דוד שהמי

סוף-

מעזבה, רחוב ארגוב פינת מרץ