דווחי פריחה יוני 2009

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

1/6/2009

רצועית הגליל

גליל תחתון

קורנית/שכניה

 

שכי לוריא

שיא+

פרט בודד

3/6/2009

בוצין מפורץ

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

דרדר קרומי

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

חרחבינה מכחילה

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

מוצית קוצנית

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

עכנאי יהודה

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

קורנית מקורקפת

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

קיפודן מצוי

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

3/6/2009

שום גבוה

רמת הנדיב

רמת הנדיב

 

רז אבני

 

 

4/6/2009

נעצוצית סבוכה

עמק עכו

הקישון

 

גיל גוטמן

שיא

באפנדיקס וליד גשר יוליוס סימון

5/6/2009

חבושית המטבעות

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

5/6/2009

חד-אבקן אדום

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

התחלה

 

5/6/2009

לוטוס מקרין

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

5/6/2009

לוענית הלבנון

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

סוף

 

5/6/2009

מרווה בוצינית

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

5/6/2009

נפית אטלקית

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

סוף

 

5/6/2009

נפית קיליקית

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

5/6/2009

קדד קוצני

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

5/6/2009

שום עגול

חרמון

רכבל תחתון

 

שמיל קליין

 

 

6/6/2009

אליסון חרמוני

חרמון

 חגורת הרום(גבעות הקרב)

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

אנקון פגיוני

חרמון

 עמק סלעם

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

אריסימון ארגמני

חרמון

 גבעות הקרב

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

אריסימון מיובל

חרמון

 גבעות הקרב

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

גרניון הפקעות

חרמון

 חגורת הרום-גבעןת הקרב

 

שכי לוריא

התחלה

בודדים

6/6/2009

זמזומית החרמון

חרמון

 עמק סלעם סביב השלוגית

 

שכי לוריא

התחלה

עשרות

6/6/2009

כחלית ההרים

חרמון

 חגורת הרום

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

כרבולת מקרינה

חרמון

חגורת הרום(גבעות הקרב) 

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

מרוביון לבנוני

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

מרוה בוצינית

חרמון

 גבעת צבעוני

 

שכי לוריא

התחלה

 1-2 פרטים

6/6/2009

מרוה בוצינית

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

נפית איטלקית

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

נפית קיליקית

חרמון

 גבעות הקרב

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

נפית קיליקית

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

פרגה קרחת

חרמון

 רכבל עליון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

צבעוני ההרים

חרמון

מדרון עמק סלעם\גבעת צבעוני

 

שכי לוריא

סוף

 1-2 פרטים

6/6/2009

צבעוני החרמון

חרמון

 השלוגית בעמק סלעם

 

שכי לוריא

שיא

 עשרות

6/6/2009

צללית ערערית

חרמון

 גבעת צבעוני

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

קדד אדום-פרחים

חרמון

 גבעת צבעוני

 

שכי לוריא

התחלה

 2-3 פרטים עם פרחים בודדים כ''א

6/6/2009

קדד קוצני

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

שיא

 פרטים ספורים

6/6/2009

קרקש קיליקי

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 

6/6/2009

רתמת הלבנון

חרמון

 רכבל תחתון

 

שכי לוריא

התחלה

 פרטים ספורים

7/6/2009

אולדנית הכף

שרון

שלולית דורה

 

שיר ורד

שיא-

 

7/6/2009

אמניה רבת-פרחים

שרון

שלולית דורה

 

שיר ורד

התחלה+

 

7/6/2009

ברגיה אמנית

שרון

שלולית דורה

 

שיר ורד

התחלה+

 

9/6/2009

 תלתן השדה

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

אריסימון מיובל

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

אריסימון תמים

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

אשבל כרתי

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

בוצין דמשקאי

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

בוצין לקוי

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

בקיה דקת-עלים

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

געדה מזרחית

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

דורבנית סגולה

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

דלעת-נחש מצויה

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

חוטמית קרחת

צפון הגולן

הר  אביטל

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

9/6/2009

כמנון ענף

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

כמנון קפח

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

לוענית מצויה

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

ערברבה מרובעת

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

פרגה קרחת

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

ציפורן ענף

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

צלבית ארוכת-שיבולת

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

קדד קוצני

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

קיטה רותמית

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

קערורית שיחנית

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

שום גבוה

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

שום נטוי

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

9/6/2009

תגית קיצית

צפון הגולן

הר  אביטל

 

יואב גרטמן,שאולי בקרמן ורוני בראון

 

 

10/6/2009

פואנית איטלקית

הרי ירושלים

נחל שורק

 

צבי שביד

שיא

קיר חצוב ליד הכביש

13/6/2009

בוען מצולע

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

געדה כרתית

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא

 

13/6/2009

געדה מפושקת

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא+

 

13/6/2009

דורבנית התבור

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא+

 

13/6/2009

לשישית מקומטת

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

עוקץ-עקרב שרוע

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

עטיינית קצרה

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

עטינית מגובבת

שרון

געש אגן הניקוז של הברכה

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

עטינית קצרה

שרון

געש אגן הניקוז של הברכה

 

אורי שטיין

 

מופע קטן

13/6/2009

צפורן נקוד

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

התחלה+

 

13/6/2009

קחוון הצבעים

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא

 

13/6/2009

קנרס סורי

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

התחלה+

(בקרחות) התחלה\התחלה פלןס

13/6/2009

רצועת הגליל

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא+

 

13/6/2009

שוש קוצני

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

13/6/2009

שלהבית דביקה

גליל עליון

הר מירון

 

שכי לוריא

שיא+

 

13/6/2009

שנית שות-שינים

שרון

געש שלולית החורף

 

אורי שטיין

 

 

14/6/2009

קורנית מקורקפת

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

17/6/2009

אגמון שרוע

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

שיר ורד

שיא

 

17/6/2009

נהרונית שקופה

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

שיר ורד

סוף

 

17/6/2009

ציפורנית חופית

שרון

דיונות סביב מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

שיר ורד

שיא+

 

17/6/2009

שרוכנית ארץ-ישראלית

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

שיר ורד

שיא

אלפי פרטים

17/6/2009

תגית חופית

שרון

מאגר שיקוע נחלי מנשה

 

שיר ורד

שיא

 

19/6/2009

ארכובית החוף

עמק עכו

חוף שבי ציון

 

אורי שטיין

 

30 פרטים

19/6/2009

הגה מצוי

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

חבלבל החוף

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

פרט בודד

19/6/2009

חוח ספרדי

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

חלבלוב הים

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

מספר פרטים

19/6/2009

חלבלוב שרוע

עמק עכו

חוף שבי ציון

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

חרחבינה חופית

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

לבנונית ימית

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

לפופית החוף

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

התחלה

 

19/6/2009

מנתור שלושת-החודים

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

עדעד הבצות

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

התחלה

 

19/6/2009

עדעד הגליל

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

עדעד כחול

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

פואנית איטלקית

הרי יהודה

גוש עציון - ואדי נעמן

 

רבקה כהן

 

 

19/6/2009

פרגה צהובה

עמק עכו

דרומית לחוף בצת

 

אורי שטיין

שיא

 

19/6/2009

צפורנית בשרנית

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

קורנית מקורקפת

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

 

 

19/6/2009

קריתמון ימי

עמק עכו

חוף ראש הנקרה

 

אורי שטיין

התחלה

 

19/6/2009

קריתמון ימי

עמק עכו

חוף בצת

 

אורי שטיין

התחלה

 

20/6/2009

בר-דורבן אשון

מדבר שומרון

רימונים

 

עופרה פרידמן

שיא

 

20/6/2009

דורבנית סגולה

מדבר שומרון

רימונים

 

עופרה פרידמן

 

 

20/6/2009

דורבנית סגולה

שומרון

עופרה

 

עופרה פרידמן

 

 

20/6/2009

דורבנית סגולה

שומרון

קידה

 

עופרה פרידמן

 

 

24/6/2009

עטינית מגובבת

שרון

געש שלולית החורף

 

שיר ורד

 

 

24/6/2009

שוש קוצני

שרון

געש אגן הניקוז של הברכה

 

שיר ורד

 

 

26/6/2009

אוג קוצני

שומרון

נחל קנה

 

גדעון ברמץ

 

 

26/6/2009

אספסת תרבותית

שומרון

דורא אל קרע

 

גדעון ברמץ

 

בשולי חלקת קישואים

26/6/2009

פואנית איטלקית

שומרון

דורא אל קרע

 

גדעון ברמץ

 

 

27/6/2009

אגמון האגם

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא

 

27/6/2009

אגמון ימי

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא

 

27/6/2009

אגמון שרוע

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא

 

27/6/2009

אולדנית הכף

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא+

 

27/6/2009

אמניה רבת-פרחים

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא+

 

27/6/2009

אריסימון תמים

צפון הגולן

הר בנטל דרומי

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

בוצין לקוי

צפון הגולן

הר בנטל דרומי

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

בוציץ סוככני

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

סוף

 

27/6/2009

ביצן מכסיף

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

התחלה

 

27/6/2009

ברגיה אמנית

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

שיא+

 

27/6/2009

דורבנית סגולה

צפון הגולן

הר בנטל דרומי

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

דרדר מצוי

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

דרדר מצוי

צפון הגולן

הר בנטל דרומי

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

דרדר מצוי

צפון הגולן

עין זיוון

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

הגה מצוי

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

התחלה

 

27/6/2009

הרדוף הנחלים

חרמון

הר קטע

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

חד-אבקן אדום

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

חד-שפה מצוי

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

חוטמית מאוצבעת

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

חסרף מזרחי

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

חרמשית השדות

צפון הגולן

עין זיוון

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

יערת המטבעות

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

כונדרילה סמרנית

צפון הגולן

עין זיוון

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

כמנון ענף

צפון הגולן

עין זיוון

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

כמנון קפח

צפון הגולן

עין קיניה

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

כמנון קפח

צפון הגולן

עין זיוון

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

כף-אווז רבת-עלים

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

לוענית מצויה

צפון הגולן

הר בנטל דרומי

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

ליפיה זוחלת

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

התחלה+

 

27/6/2009

לשו-פר איטלקית

צפון הגולן

עין קיניה

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

לשון-הפר איטלקית

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

מרוה בוצינית

חרמון

מצבת בושרי-מתחת לחבושית

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

סוף מצוי

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

בודדים

 

27/6/2009

סוף רחב-עלים

שרון

שלולית דורה

 

אורי שטיין

בודדים

 

27/6/2009

סמר מצוי

חרמון

הר קטע

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

ערברבה מרובעת

חרמון

הר קטע

 

יואב גרטמן

 

 

27/6/2009

ערברבה מרובעת

צפון הגולן

עין קיניה