דווחי פריחה יוני 2004

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

מדווח

הערות

02/06/04

ליסימכיה מסופקת

בקעת החולה

ירדן הררי

רות שקולניק

ליד מצד עתרת

10/06/04

אמברוסיה ימית

עמק עכו

צומת כפר מסריק

יהודה מרטה

תעלת מים

25/06/04

 דמסון כוכבני

צפון הגולן

חורבת אל ביג'ה

יהודה מרטה ויואב גרטמן

ליד דלווה

25/06/04

 כף-צפרדע אזמלנית

צפון הגולן

חורבת אל ביג'ה

יהודה מרטה ויואב גרטמן

ליד דלווה

25/06/04

אלטין הדורים

צפון הגולן

חורבת אל ביג'ה

יהודה מרטה ויואב גרטמן

ליד דלווה

25/06/04

חרחבינה טובענית

צפון הגולן

חורבת אל ביג'ה

יהודה מרטה ויואב גרטמן

ליד דלווה