דווחי פריחה מאי  2013

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/05/13

אשבל ארצישראלי  

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/05/13

בת-חלמית שרועה 

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

זנב-כלב דוקרני 

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא+

 

02/05/13

חלבלוב מגלני

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא+

 

02/05/13

נטופית שעירה

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

נפיתכפופה 

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא+

 

02/05/13

עפעפית הקנוקנות

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

עפעפית שרועה

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/05/13

פיגמית מצויה

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/05/13

צפורן חד-שנתי

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

קערורית סגולה

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

בפרי

 

02/05/13

שום ירקרק

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

תלת-מלען מצוי

שפלה  

מבוא מודיעים

 

מרים מילוא

שיא

 

02/05/13

פעמונית משוננת

עמק יזרעאל

נחל חרוד - קניון הברזל

 

דוד פורת