דווחי פריחה אפריל  2013

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/04/13

אספסת החלזון            

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

 

 

02/04/13

בוציץ סוככני            

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

היפוכריס קרח      

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

חרצית דביקה             

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

חרצית משוננת            

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

יינית חרוזה                

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

כף-עוף מנוצה             

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

כף-צפרדע איזמלנית      

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/04/13

לוטוס ריסני                 

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

נורית הזיזים               

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא+

 

02/04/13

ניסנית הבולבוסין          

שרון

יער חדרה

מרים מילוא

שיא

02/04/13

סיסנית הבצות             

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא

 

02/04/13

עדן חד-שנתי              

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

שיא+

 

02/04/13

ערבז החוף                

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

התחלה

 

02/04/13

קיטה סוככנית             

שרון

יער חדרה

 

מרים מילוא

התחלה

 

16/04/13

דרדר החרחבינה

מדבר יהודה

נוקדים

 

רבקה כהן

 

 

16/04/13

שלהבית קצרת שניים

מדבר יהודה

 

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

אכילאה ערבתית

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

אשבל כרתי

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

יערה איטלקית

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

לפתית מצויה

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

מרוות יהודה

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

עוזרר קוצני

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

שבטן לבן

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן

 

 

20/04/13

תגית מצויה

הרי יהודה

ואדי ביאר

 

רבקה כהן