דווחי פריחה אפריל 2010

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

01/04/10

אכילאה ערבתית

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

01/04/10

מורית קלוטה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

01/04/10

מרווה כחולה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

01/04/10

מרוות יהודה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

02/04/10

אקינוס ריחני

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

שיא

 

02/04/10

הרדופנין יהודה

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

סוף

 

02/04/10

כמנון ענף

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

ניצנים

 

02/04/10

מניפנית גרוזית

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

שיא

 

02/04/10

מרוה סורית

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

התחלה+

 

02/04/10

מרוה שסועה

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

 

 

02/04/10

נץ-חלב חום

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

אין

 

02/04/10

סגל תמים

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

אין

 

02/04/10

סייפן סגול

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

שיא

 

02/04/10

קרן-יעל סורית

רכס מעון

מצפה יאיר

 

עוז גולן, שיר ורד

סוף

 

03/04/10

בת-חלמית שרועה

דרום הגולן

הר נמרון

 

נחמה ודוד פורת

 

 

03/04/10

דמומית ארץ-ישראלית

דרום הגולן

הר נמרון

 

נחמה ודוד פורת

 

 

03/04/10

דרדר גדול-פרחים

דרום הגולן

הר נמרון

 

נחמה ודוד פורת

 

 

04/04/10

בקבוקון מקומט

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

 

 

04/04/10

געדה מפושקת

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

 

 

04/04/10

דרדר גדול-פרחים

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

מרווה מנוצה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

 

 

04/04/10

מרוות יהודה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

נוציץ מנוצה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

 

 

04/04/10

נפית כפופה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

סחלב קדוש

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

עכובית הגלגל

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

פעמונית ירושלים

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

פשתה אשונה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

פשתה מצויה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

פשתה שעירה

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

פשתת המכבד

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

צורית ספרדית

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

התחלה

 

04/04/10

שפרירה קשקשנית

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/04/10

שרעול שעיר

שומרון

יער קולה

 

דרור מלמד

שיא

 

05/04/10

לוע הארי הגדול- נחל כזיב העליה מעין טמיר לחניון הזיתים

גליל עליון

נחל כזיב עליון

 

אלון פישמן

 

 

05/04/10

מרגנית השדה

גליל עליון

נחל כזיב עליון

 

אלון פישמן

 

 

05/04/10

סיפן התבואה

גליל עליון

 

 

אלון פישמן

 

 

09/04/10

 בצעוני מצוי

שרון דרומי

שמורת בריכת רחובות

 

יובל ספיר

שיא

 

09/04/10

דרדר החרחבינה

הרי יהודה

ראש צורים

 

רבקה כהן

 

 

09/04/10

כף-צפרדע אזמלני

שרון דרומי

שמורת בריכת רחובות

 

יובל ספיר

התחלה

 

09/04/10

שיטה מלבינה

שרון דרומי

שמורת שיטה מלבינה ישרש:

 

יובל ספיר

התחלה

 

09/04/10

שלהבית דביקה

הרי יהודה

ראש צורים

 

רבקה כהן

 

 

10/04/10

אלון מצוי

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא+

 

10/04/10

אספקלריה חרמשית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

געדה כרתית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

געדה מפושקת

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

געדה מצויה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

התחלה

 

10/04/10

דרדר גדול-פרחים

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

דרדר כחול

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

סוף-

 

10/04/10

חטמית זיפנית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

יסמין שיחני

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

יערה איטלקית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

לבנה רפואי

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

סוף

 

10/04/10

לשו-כלב כרתית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא+

 

10/04/10

לשון-פר סמורה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

מציץ סורי

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

מרווה משולשת

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

מרוות יהודה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

מרוות ירושלים

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

סומקן ענקי

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

סחלב קדוש

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

סייפן התבואה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

ערבז דק-פרחים

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

פרסיון גדול

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא+

 

10/04/10

פשתה אשונה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

סוף-

 

10/04/10

פשתה שעירה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא+

 

10/04/10

פשתת המכבד

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

קערורית סגולה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

שום הכרמל

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

שלהבית דביקה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

התחלה+

 

10/04/10

שפרירה קשקשנית

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

10/04/10

תלתן בואסיה

הרי ירושלים

נחל יתלה

 

דוד שהמי

שיא

 

11/04/10

עיריוני קצר

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

התחלה

 

11/04/10

פשתה גדולה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

17/04/10

אזובית רמון

הר הנגב

רכס צפ-מע לראש אלות

1116/9937

גדעון פיזנטי

אין

6 פרטים

17/04/10

אצבוע אירופי

הר הנגב

ואדי דר-מז לראש אלות

 

גדעון פיזנטי

 

פרט יחיד

17/04/10

בן-חרצית נגבי

הר הנגב

בורות לוץ, נחל אלות

 

גדעון פיזנטי

התחלה

 

17/04/10

דורבנית התבור

הר הנגב

ראש אלות

 

גדעון פיזנטי

התחלה

4 פרטים 

17/04/10

הרדופנין הציצית

הר הנגב

בורות לוץ

1124/9921

גדעון פיזנטי

שיא+

 

17/04/10

זוטת סיני

הר הנגב

נחל אלות

 

גדעון פיזנטי

 

 

17/04/10

זקן-תיש מדברי

הר הנגב

בורות לוץ

1124/9921

גדעון פיזנטי

 

10-20 פרטים

17/04/10

כחלית ההרים

הר הנגב

דר-מז לראש אלות

 

גדעון פיזנטי

סוף

5 פרטים

17/04/10

כלך נגבי

הר הנגב

ראש אלות

 

גדעון פיזנטי

שיא

עשרות פרטים

17/04/10

לוענית הסלעים

הר הנגב

רכס צפ-מע לראש אלות

1116/9937

גדעון פיזנטי

פרי

17 פרטים

17/04/10

מרווה ארצישראלית

הר הנגב

רכס צפ-מע לראש אלות

1116/9937

גדעון פיזנטי

סוף

5 פרטים

17/04/10

נוציץ המדבר

הר הנגב

ראש אלות

 

גדעון פיזנטי

התחלה

 

17/04/10

פיגמית הסלע

הר הנגב

ואדי דר-מז לראש אלות

 

גדעון פיזנטי

התחלה

פרט יחיד על קרקעית הערוץ

17/04/10

פרסיון גדול

הר הנגב

רכס צפ-מע לראש אלות

1116/9937

גדעון פיזנטי

פרי

פרט יחיד

17/04/10

ציפורן יהודה

הר הנגב

בורות לוץ

1124/9921

גדעון פיזנטי

 

פרט יחיד

18/04/10

חוטמית משורטטת

הר הנגב

נחל אליאב

 

גדעון פיזנטי

 

6 פרטים

18/04/10

יוריניאה טרשית

הר הנגב

נחל אליאב, מפנה צפוני

1133/9866

גדעון פיזנטי

אין

4 פרטים, קרוב לראש הרכס

18/04/10

כלך דנין

הר הנגב

נחל אליאב, מפנה צפוני

1131/9868

גדעון פיזנטי

סוף

עשרות פרטים

18/04/10

כלך נגבי

הר הנגב

נחל אליאב

 

גדעון פיזנטי

 

בודדים

18/04/10

מרווה ארצישראלית

הר הנגב

נחל אליאב

1140/9869

גדעון פיזנטי

סוף

7 פרטים

18/04/10

פיגמית הסלע

הר הנגב

נחל אליאב, מפנה צפוני

1131/9868

גדעון פיזנטי

התחלה

כ-15 פרטים

18/04/10

צלף קוצני

כרמל

שמורת הר הכרמל (עין הוד)

 

דוד שהמי

התחלה+

מספר פרטים בשיא פריחה

20/04/10

בן-חצב יקינתוני

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

סוף

 

20/04/10

בן-סחלב צריפי

הרי ירושלים

עין טייסים

 

חוה גליקשטיין

 

פרט בודד

20/04/10

בן-סחלב צריפי

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

געדה מפושקת

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

דרבנית התבור

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

לטם מרווני

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

סוף

 

20/04/10

לטם שעיר

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

מרווה משולשת

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

צתרה ורודה

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

20/04/10

שלהבית דביקה

הרי ירושלים

נחל שורק

 

רבקה כהן

 

 

21/04/10

אשבל מופסק

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

סוף

 

21/04/10

בוצין אופקי

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

התחלה

 

21/04/10

בוצין טריפולי

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

 

 

21/04/10

בן-סחלב צריפי

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

סוף

 

21/04/10

געדה כרתית

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

 

 

21/04/10

געדה מפושקת

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

שיא+

 

21/04/10

יערה איטלקית

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

סוף

 

21/04/10

כנפה חרוקה

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

 

 

21/04/10

פעמונית דמשקאית

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

ניצנים

 

21/04/10

שושן צחור

כרמל

נחל כלח

 

אראלה הרי

התחלה

 

23/04/10

אהל מצוי

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

פריחה

 

23/04/10

אכילאה ערבתית

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

ארנבית צרת-עלים

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

בן-פרג סגול

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

גלונית מצויה

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

גלעינית זעירת-פרחים

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

גרגרנית ערבית

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

סוף

 

23/04/10

דורבנית סגולה

חולות משאבים

צפון-מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

דורית רפה

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

דמומית משוננת

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא-

 

23/04/10

דרדר החרחבינה

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

לפני השיא

 

23/04/10

דרדר המדבר

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

דרדר הערבות

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

הרדופנין הציצית

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

ולריינית מכונפת

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

זוזימה מדברית

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

זקן-תיש מדברי

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

לפני השיא

 

23/04/10

חבלבל זיתני

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

חומעה ורודה

לצד כביש 171  ובבורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

חורשף נאה

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

חורשף צהוב

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

חיעד ספרדי

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

חלבלוב פעוט

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

חלמית גדולה

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

חלמית גדולה

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

מרבדים

 

23/04/10

לוניאה צרת-עלים

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

מוצנית קטנת-פרחים

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

מוריקה מבריקה

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

מנתור המדבר

לצד כביש 171  ובבורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

מקור-חסידה גדול

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

מרגנית השדה

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

מרווה צמירה

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

נוציץ המדבר

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

עדעד מאובק

בור חמת

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

עיריוני צהוב

בורות לוץ

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

סוף

 

23/04/10

עפעפית רבת-פרחים

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

פשתנית אשקלון

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

פשתנית ססגונית

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

ציפורן יהודה

לצד כביש 171

הר הנגב

 

אראלה הרי וחברים

שיא

 

23/04/10

ציפורנית מגוונת

חולות משאבים

מערב הנגב

 

אראלה הרי וחברים

 

 

23/04/10

ציפורנית מדברית