דווחי פריחה אפריל 2009

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

03/04/09

 ניסנית זיפנית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

אזנב מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

אספסת קטנה

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

בוצין אופקי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

בוצין מזרחי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

בוצין מפורץ

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

בקיה ארץ-ישראלית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

בקיה תרבותית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

בקית הביצות

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

בקית הכלאיים

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

גלית גדולה

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

עלים

 

03/04/09

גרגר נחלים

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

גרניון גזור

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

גרניון הארגמן

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

דגנין מצוי

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

דו-פרק חופי

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

דמומית ארץ-ישראלית

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

דמומית השדה

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

דמומית קטנת-פרי

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

היפוכריס נדיר

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

זוגן לבן

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

זוטא צפופה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

זנב-העקרב השיכני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

זעזועית גדולה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

חוטמית זיפנית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

חלמית מצויה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

חמציץ נטוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

טופח גדול

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

טופח ירושלים

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

טופח מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

טפח ארך-העמוד

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

כילינית מצויה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

כף-צפרדע אזמלנית

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

כרמלית נאה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

סוף

 

03/04/09

כרמלית נאה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

סוף

 

03/04/09

כרסתן מחוספס

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

כרפס הביצות

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

כתרון זעיר-פרח

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

כתרון כריתי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

לוטוס מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

לוטוס משונץ

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

לוטוס שעיר

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

לוטם מרווני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

לוטם שעיר

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

לוניאה רכפתנית

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

ניצנים

אוכלוסיה ענקית

03/04/09

לועית קטנה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

מלעניאל מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

מעוג כריתי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

מרגנית השדה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

מרווה משולשת

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

מרסיה זעירה

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

סוף פריחה

 

03/04/09

מרסיה יפיפיה

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

סוף פריחה

 

03/04/09

נורית - המים

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

נורית אסיה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

נורית המלל

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

נורית המלל

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

נורית ירושלים

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

נורית יתדית

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

נורית קושטא

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

אלפי פרטים

03/04/09

נימית ממולענת

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

ניסנית ארץ-ישראלית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

ניסנית דוקרנית

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

ניסנית ירושלים

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

ניסנית שיכנית

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

נר-הלילה החופי

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

סביון יפו

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

סלסילת הכרמל

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

עלוק מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

עפעפית שרועה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

ערבז דק-פרחים

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

פילגון מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

פעמונית קטנה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

סוף

 

03/04/09

פעמונית קפחת

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

פרג אגסני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

פרג הכרמל

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

פשתה אשונה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

פשתה שעירה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

צינורית גלילית

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

עלים

 

03/04/09

צתרה ורודה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

קדד בירותי

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

סוף פריחה

 

03/04/09

קדד האנקולים

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

קדד הטבעות

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

סוף פריחה

 

03/04/09

קוטנדיה חופית

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

אוכלוסיה ענקית

03/04/09

קוציץ סורי

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

קחוון מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

קידה שעירה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

קרדה מכסיפה

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

רב-פרי בשרני

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

שברק מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

שברק משובל

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

שברק משונן

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

שברק משונץ

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

שברק נטוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

שברק סיצילי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

שברק קצר-הפרח

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

שום משולש

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

שילשון-סרגלני

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

שעלב מקופח

חוף דרומי

אשדוד צפון

 

עוז גולן, רזי הופמן

שיא

 

03/04/09

שערור שעיר

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

שפתן מצוי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תורמוס ההרים

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

תורמוס צר-עלים

דרום הגולן

נחל בזלת עליון

 

דוד פורת

 

 

03/04/09

תלתן אלכסנדרוני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

תלתן בלוטי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן דוקרני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן האלמוות

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן הארגמן

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

התחלה

 

03/04/09

תלתן הקצף

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן חדוד

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן חקלאי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן כוכבי

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן לביד

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן נאה

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן צמיר

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

03/04/09

תלתן תריסני

כרמל

מחצבת קילומטר ארבע וחצי

 

יואב גרטמן ואמנון ברנט

שיא

 

04/04/09

איריס הסרגל

הרי יהודה

רכס מעון, ביר אל עיד

 

יוחנן שרת

שיא

אלפי פרטים בשיא פריחה

05/04/09

עירית נבובה

הרי יהודה

כביש המנהרות ליד גילה

 

רבקה כהן

 

 

06/04/09

אגמון ימי

עמק יזרעאל

נחל  עדשים

 

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

אירוס הלבנון

חרמון

חרמון

2218-3067

יואב  גרטמן וחבריו

סוף

 

06/04/09

אספסת אשונה

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

אספסת גלגלית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

אסתום מצוי

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

התחלה

 

06/04/09

אסתום מצוי

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

התחלה

 

06/04/09

בקיה צהובה

עמק יזרעאל

נחל  עדשים

 

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

בקיה תרבותית

עמק יזרעאל

נחל  עדשים

 

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

בקיה תרבותית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

התחלה

 

06/04/09

ברומית קצרת-מלענים

עמק יזרעאל

נחל  עדשים

 

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

גרגרנית ירושלים

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

גרגרנית כוכבנית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דבקה משולשת

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דבקה משולשת

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דופרית מכורבלת

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דופרית מכורבלת

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דמומית ארצישראלית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

התחלה

 

06/04/09

דמומית ארצישראלית

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

התחלה

 

06/04/09

דמומית משוננת

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

דרדר אשקלון

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

אין

 

06/04/09

וינקה עשבונית

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

ורבורגינת פקטורובסקי

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

אלפי פרטים

06/04/09

ורבורגינת פקטורובסקי

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

רבבות פרטים

06/04/09

זמזומית מפושקת

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

מאות פרטים

06/04/09

זמזומית מפושקת

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

מאות פרטים

06/04/09

חבלבל עדין

עמק יזרעאל

רם און

 

אילן זהרוני

 

 

06/04/09

חוטמית עין-הפרה

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

חוטמית עין-הפרה

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

חסה מזרחית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

אין

 

06/04/09

טופח זקוף

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

טופח זקוף

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

כדן אשכולי

חרמון

חרמון

2218-3067

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

ליסיאה סורית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

אין

 

06/04/09

ליסיאה סורית

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

אין

אלפים

06/04/09

מגלית גדולת-פרחים

חרמון

חרמון

2218-3067

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

מנתור מחוספס

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

שיא

 

06/04/09

מרוה סורית

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

אין

 

06/04/09

מרוה סורית

מדבר שומרון

צפונית לצומת רימונים

 

עוז גולן

אין

 

06/04/09

נורית ירושלים

חרמון

חרמון

2218-3067

יואב  גרטמן וחבריו

התחלה

 

06/04/09

נזמית מקווות

חרמון

חרמון

2218-3067

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

ניזמית לבנה

עמק יזרעאל

נחל  עדשים

 

יואב  גרטמן וחבריו

שיא

 

06/04/09

נץ-חלב צורפתי

מדבר שומרון

ראש ואדי ואחיתה

 

עוז גולן

התחלה