דווחי פריחה מרץ  2013

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

27/03/13

אספסת גלגלית

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

אספסת הכתרים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

בקיה מדורבנת

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

בקית הכלאים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

גלעינית זעירת-פרחים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

גרגרנית ירושלים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

גרניון הפקעות

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

דבקנית הפרקים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

דם-מכבים אדום

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

דמומית קטנת-פרי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

זוטה מעורקת

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

זמזומית מצויה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

סוף

 

27/03/13

חגוית שעירה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

חוטמית עין-הפרה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

חטוטרן מצוי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

חרצית השדות

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

טופח ירושלים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

לבנה רפואי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

התחלה

 

27/03/13

לוטוס יהודה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

לוטם מרווני

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

לוטם שעיר

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

לוענית מצויה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

לשון-פר סמורה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

התחלה

 

27/03/13

מסרק שולמית

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

 

 

27/03/13

מרבה-חלב מונפליאני

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

מרות ירושלים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

משערת זהובה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

נורית אסיה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

נורית ירושלים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

ניסנית ארץ-ישראל

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

ניסנית ירושלים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

נץ-חלב צרפתי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

סחלב שלוש-שינים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

עוזרר קוצני

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

התחלה

 

27/03/13

פואה מצויה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

פעמונית כוכבנית

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

פעמונית קיפחת

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

פרסיון גדול

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

פשתה גדולה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

פשתה שעירה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

צהרון מצוי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

ציפורנית מפושקת

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

ציפורנית נפוחה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

ציפורנית עניפה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

צמרנית הסלעים

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

התחלה

 

27/03/13

קידה שעירה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

קרנונית דביקה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

רקפת מצויה

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

שברק חוור

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

שום משולש

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

תלתן הארגמן

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

התחלה

 

27/03/13

תלתן חקלאי

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא

 

27/03/13

תלתן תריסני

הר שומרון

נחל שילה עליון

 

שיר ורד

שיא