דווחי פריחה מרס 2010

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/03/10

אזוב  מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אזנב מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אטד ערבי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אלמוות סיני

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אלמוות ערבי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אסתום מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אפזרית מלולה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

אצבוע אירופי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

אצבוע אירופי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

ארנבית שרועה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

בבונג זהוב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

בופונית הרמון

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ירוק

 

02/03/10

בן-שלח  מנוצה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

בסיה צמירה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ירוק

 

02/03/10

גולנית ערב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

גלעינית זעירת-פרחים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

גרגריון ערבי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

גרגרנית  כוכבית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

גרגרניתערבית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

גרניון עגול

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

גרניון רך

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

דמומית משוננת

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

דרדר  מצרי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

דרדר החרחבינה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ניצנים

 

02/03/10

דרכנית  מקופחת

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

הרדופנין הציצית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

הרדופנין יהודה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

זהבית דקת-עלים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

זמזומית אייג

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

זקן-תיש מדברי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

חבלבל זיתני

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

חולית מצרית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

חלמית גדולה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

חלמית מצויה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

חלמית מצרית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

חלמית קטנת-פרחים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

חספסת  שרועה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

טבורית נטויה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ניצנים

 

02/03/10

כוכב מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

כלנית מצויה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

פרט בודד

02/03/10

כרבולת התרנגול

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

כשות אייג

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

לחך חום-לוע

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

לענת המדבר

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

מוריקה מבריקה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

מלוח  מלבין

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ירוק

 

02/03/10

מלקומיה אפריקנית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

מנתור המדבר

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

מצלתים מצויים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

מרגנית  השדה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

מרווה צמירה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

נורית אסיה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

נזמית לופתת

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

נץ-חלב  אייג

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

נץ-חלב  דק-עלים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

נץ-חלב צרפתי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

נשרן הדוחן

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

סביון  הערבות

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

סיסנית הבולבוסין

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

סכיכון משונן

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עוגנן נימי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ניצנים

 

02/03/10

עוקצר  מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עיריוני צהוב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עירית  גדולה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עירית נבובה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עירית צרת-עלים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עלקת נטויה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

עשנן צפוף

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

עשנן קטן-פרי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

פגוניה רכה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

פרסת-סוס דלת-תרמילים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

פרסת-סוס מקרינה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

ציבעוני ססגוני

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

ציפורן יהודה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ניצנים

 

02/03/10

ציפורני-חתול מצויות

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

ציפורנית מגוונת

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

ציפורנית מקופחת

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

צמר  מפוצל

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

צמרנית  הסלעים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

קדד  הנגב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

קדד הטבעות

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

קדד קדוש

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

קזוח  עקום

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ניצנים

 

02/03/10

קחוון הנגב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

קחוון מצוי

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

קרדה דרומית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

קרקש צהוב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

רותם  המדבר

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

רכפה קטנת-פרחים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

שלח הערבות

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

שמשון הדור

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

התחלה

 

02/03/10

שמשון הנגב

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

שמשון ריסני

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

שן-ארי שעירה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

סוף

 

02/03/10

שעורת התבור

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

שרכרך הסלעים

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

ירוק

 

02/03/10

תודרה מעובה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

תודרה סייגית

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

תודרנית  קטנה

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

02/03/10

תמריר מרוקני

הר הנגב

הר לוץ

 

יואב גרטמן

שיא

 

04/03/10

גזיר דקיק

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/03/10

גרגרנית ערבית

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

 

 

04/03/10

דגנין בירותי

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/03/10

חבלבל כפני

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

התחלה

 

04/03/10

כלך מצוי

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/03/10

מצילות מצויצות

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

שיא

 

04/03/10

מקור-חסידה תל-אביבי

חוף דרומי

נס-ציונה

 

דרור מלמד

שיא

 

05/03/10

איריס הגולן

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

 

05/03/10

חרצית משוננת

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

 

 

05/03/10

כוסנית ממולענת

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

שלוליות חורף

05/03/10

כריך מחולק

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

בקרבת שלולית חורף

05/03/10

לשון-פר מצויה

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

 

05/03/10

נורית המים

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

שלוליות חורף

05/03/10

סיסנית הבולבוסין

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

 

 

05/03/10

עכנאי נאה

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

 

05/03/10

צללית הדורה

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

 

05/03/10

שחליים קוצניים

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

בקרבת שלולית חורף

05/03/10

תלתן בלוטי

דרום הגולן

צומת המפלים

 

דרור מלמד

שיא

 

06/03/10

דבורנית הקטיפה

שפלה

מזרחית לקיבוץ גברעם

 

שאול רביד

 

 

08/03/10

אירוס הנגב

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

 

08/03/10

ארנבית שרועה

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

בן-שלח מנוצה

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

מרבדים

08/03/10

בר-עכנאי שיחני

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

גלעינון החוף

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

דמומית משוננת

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

זהבית דקת-עלים

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

חוחן אלכסנדרוני

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

התחלה

 

08/03/10

כתריים אדמדמים

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

פרטים רבים

08/03/10

לוניאה דקת-אונות

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

 

08/03/10

מחרוזת משונצת

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

מללנית ערבית

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

מנתור המדבר

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

יוצר מרבדים

08/03/10

מצילוות שנהב

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

פרטים רבים

08/03/10

מררית שסועה

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

סביון הערבות

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

 

08/03/10

עירית נבובה

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

08/03/10

פשתנית ססגונית

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

 

08/03/10

צהרון קטן

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

מעט פרחים

08/03/10

שום הפטמות

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

שיא

 

08/03/10

שמשון יושב

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

התחלה

 

08/03/10

שן-ארי ערבית

מערב הנגב

חולות עגור-צפון

 

אראלה הרי

 

 

10/03/10

אירוס הגולן

חרמון

שביל הגולן

2965.2207'

שמיל קליין

 

 

10/03/10

חסה כחולת-פרחים

שומרון

אלפי מנשה

 

יהודית טל

 

 

10/03/10

יקינטון מזרחי

חרמון

מחנה ערער ושביל הגולן

 

שמיל קליין

 

מאות פרטים

13/03/10

שנק החורש

כרמל

מול כלא דמון

 

אורן יהודה

 

 

16/03/10

אלקנה סמורה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

בקיה ארץ-ישראלית

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

הרדופנין הציצית

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

חוטמית זיפנית

הרי ירושלים

כביש המנהרות ליד גילה

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

לוטוס מצוי

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

לשון-כלב כרתית

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

לשון-פר סמורה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

מרווה כחולה

הרי ירושלים

קרית יובל

 

יונה עפאים

 

12 פרטים ברחוב ניסן

16/03/10

מרוות ירושלים

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

נורית אסיה

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

נץ-חלב צרפתי

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

סחלב שלש-שניים

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

עוזרר קוצני

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

עירית נבובה

הרי ירושלים

כביש המנהרות ליד גילה

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

פרג אגסני

הרי יהודה

אפרת

 

רבקה כהן

 

 

16/03/10

פרגה צהובה

הרי יהודה

אפרת