דווחי פריחה מרץ 2009

 

 

 

תאריך

שם הצמח

אזור

מקום

נ.צ.

צופה

מצב פריחה

בית גידול והערות

02/03/09

ארבע-כנפות מצויות

גליל תחתון

הר גמל

 

שכי לוריא

התחלה

 

03/03/09

אהל מגושם

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

אהרונסונית פקטורובסקי

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

אהרונסונית פקטורובסקי

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

אהרונסונית פקטורובסקי

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

אזנב מצוי

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

אפזרית דו-אבקנית

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

ארכובית חד-שנתית

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

אשליל הנגב

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

בן-חיטה מדברי

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

בן-שלח מנוצה

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

בן-שלח מנוצה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

בת-מדבר מצרית

נגב צפוני

שמורת החולות משאבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

בת-רכפה מרצענית

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

גרגריון ערבי

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

גרגרנית כוכבית

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

גרגרנית כוכבית

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

גרגרנית כוכבית

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

דרדר המדבר

נגב צפוני

שמורת החולות משאבים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

03/03/09

דרדר המדבר

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

דרדר המדבר

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

זוגן פשוט

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

זון אשון

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

חבלבל זיתני

נגב צפוני

שמורת החולות משאבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

חומעה ורודה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

חומעה ורודה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

חומעה ורודה

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

חיעד כנרי

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

חיעד ספרדי

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

חלמית מוזנחת

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

חלמית מצרית

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

חלמית קטנת-פרחים

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

טורים זיפניים

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

טורים זיפניים

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

טורים מדבריים

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

כוכב ריחני

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

כוכב ריחני

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

כפתור החולות

נגב צפוני

שמורת החולות משאבים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

כרבולת קטנה

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לונאה שרועה

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לוניאה מחודדת

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לוניאה צרת-עלים

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לוניאה שרועה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לוניאה שרועה

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לחך סגלגל

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

לפית שיכנית

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

לשון-פר מדברית

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

מחרוזת משונצת

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

מלעניאל מצוי

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

מלעניאל מצוי

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

מקור-חסידה מדברי

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

מרווה מצרית

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

מרור מכחיל

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

משערת זהובה

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

נוציץ עטוף

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

נוציץ עטוף

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

סביון הערבות

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

סביון הערבות

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

סביון הערבות

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

סביון צהוב

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

סביון צהוב

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

סילון קוצני

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

סילון קוצני

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

עדעד מאובק

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

עירית צרת-עלים

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

פגוניה דביקה

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

פגוניה דקת-עלים

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

פגוניה רכה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

פגוניה רכה

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

פיגמית מגובששת

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

03/03/09

פרעושית גלונית

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

ציפורני-חתול מצוים

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

קדד הסיף

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

קדד מצליב

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

סוף

 

03/03/09

קחוון הנגב

הר הנגב

המכתש הגדול

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

קיקסיה אשונה

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

קרדה מדברית

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

קרוטלריה מצרית

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

רותם המדבר

נגב צפוני

שמורת החולות משאבים

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

רותם המדבר

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

התחלה

 

03/03/09

רותם המדבר

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

ריסן נאכל

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

טפטוף

 

03/03/09

רכפה ערבית

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

רכפה קטנת-פרחים

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

רכפה קטנת-פרחים

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

רכפתן המדבר

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

רכפתן המדבר

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

שכרון המדבר

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

שלח הערבות

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

שלח הערבות

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

ששן מאפיר

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

ששן מאפיר

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

תמריר מרוקני

הר הנגב

ירוחם

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

תמריר מרוקני

הר הנגב

תחתית מעלה עקרבים

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

03/03/09

תמריר מרוקני

הערבה

שפך נחל פארן

 

יואב גרטמן וחבריו

שיא

 

04/03/09

 עכנאי שרוע

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

 עריוני צהוב

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

שיא

 

04/03/09

אביבית בינונית

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

 

 

04/03/09

אלמוות הכסף

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

אלקנת הצבעים

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

בירוניקה סורית

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

שיא

 

04/03/09

בקיה תרבותית

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

בקיה תרבותית

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

בר-עכנאי שיחני

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

גביעונית הלבנון 

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

סוף

 

04/03/09

גרניון הארגמן

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

גרניון הארגמן

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

גרניון רך

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

דבורנית הקטיפה 

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

 

פרט בודד

04/03/09

דבקת האפונים

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

חומעה מגו ידת

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

חומעה עטויה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

חמציץ נטוי

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

חרצית עטורה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

טופח ירושלים

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

טופח ריסני

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

טופח ריסני

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

כדן סגול

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

סוף

 

04/03/09

לחך מצוי

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

לשון הכלב הכרתית

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

התחלה

 

04/03/09

מצילות החוף

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

מקור חסידה גדול

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

מקור חסידה גדול

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

מרגנית השדה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

מרסיה יפיפיה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

מתנן שעיר

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

נורית אסיה

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

התחלה

 

04/03/09

נורית אסיה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

נורית אסיה

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

סביון אביבי

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

סביון אביבי

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

עשנן יהודה

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

פואה מצויה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

פרג אגסני

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

צבעוני ההרים

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

סוף

פרט בודד

04/03/09

צבעוני ההרים

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

צחנן מבאיש

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

שיא

 

04/03/09

ציפורנית מגוונת

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

קידה שעירה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

רב מוץ מחוספס

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

רותם המדבר

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

רקפת מצויה

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

שום ארדל

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

שום משולש

גליל תחתון

שביל פסגה הר תבור

 

רות שקולניק

שיא

 

04/03/09

שום משולש

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

תורמוס א"י

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

04/03/09

תלתן הפוך

שרון

מערבית לבריכת יער

 

רז אבני

 

 

04/03/09

תלתן הפוך

שרון

שמורת אלון (פרדס חנה)

 

רז אבני

 

 

05/03/09

דבורנית דינסמור

חוף דרומי

נחל גרר ליד רעים

 

גלית כהן

סוף

 

05/03/09