English Links

קישורים

מוזיאונים , גנים בוטאניים ועשביות

הגן הבוטני  גבעת רם  ירושלים

קיו, הגנים המלכותיים אנגליה

הגן הבוטני של מיסורי, ארה"ב

עשבית לינאוס, שבדיה

פלורות אלקטרוניות efloras

בוטניקה

צמחיית ישראל ברשת בניהול מדעי של אבינועם דנין

האגודה הישראלית למדעי הצמח

קק"ל

צמחית לבנון, אוניברסיטת בירות

האירוסים

מגדיר וירטואלי לצמחי צפון אמריקה

אוניברסיטת קליפורניה - ברקלי

מדע ומחקר

המרכז לחקר הרציונליות וההחלטות האינטראקטיביות

המרכז הגנטי הישראלי לגידולים חקלאיים (IGB  (

BIOGIS  - מידע אקולוגי וגיאוגרפי

האגודה האקולוגית האמריקאית

האיגוד הארופי לביולוגיה אבולוציונית

החברה לחקר האבולוציה

שמירת טבע

רשות הטבע והגנים

החברה להגנת הטבע

המשרד לאיכות הסביבה –שטחים פתוחים

מערות אפקה מיסודו של עמית מנדלסון

נופים וטבע בישראל של עמית מנדלסון

שימור יערות בעולם

הארגון הבינלאומי לשמירת הטבע

תיעוד המגוון הביולוגי על כדור הארץ - GBIF

קישורים לאתרי צמחי בר ומינים פולשים

גינון, מחקר חקלאי ומשתלות

מנהל המרכז החקלאי – מכון וולקני

ארגון לגננות ונוף בישראל

משתלת יגור - תכנון גינה

איריסי קולורדו

האגודה האמריקאית לאירוסים

האגודה הבינלאומית לאירוסי ההיכל

חרקים ומאביקים

האגדוה האמריקאית לחקר החרקים

מגדיר דבורים (פלורידה)

אלבום תמונות חרקים

 

פורומים

פורום שמירת טבע בתפוז

פורום עולם הטבע ב ynet

פורום גינון בתפוז

צמחי רפואה ופולקלור

רפואה עממית ופולקלור – ניסים קריספיל

העמותה הישראלית לצמחי מרפא

Back  לדף הראשי