רשימת הצמחים המוגנים ע"פ החוק

 

לרשימה לפי סדר שמות מדעיים

לרשימת הצמחים האדומים

 

                                               

Level of prtoection

השם המדעי

האזור המוגן והערות

ערכי הטבע המוגנים

רמת הגנה

Species

Pyrus syriaca

 

אגס סורי

מין

Species

Paeonia mascula

 

אדמונית החורש

מין

Species

Acer syriacum

 

אדר סורי

מין

Species

Acer monspessulanum subsp. Microphyllum

 

אדר קטן עלים

מין

Species

Rhus tripartita

 

אוג קוצני

מין

Species

Ulmus minor subsp. Canescens

 

אולמוס שעיר                  

מין

Species

Pinus halepensis

(למעט נטע בידי אדם)

אורן ירושלים

מין

Species

Majorana syriaca

 

אזוב מצוי

מין

Species

Spartium junceum

 

אחירותם החורש

מין

Species

Lycium depressum

 

אטד רב פרחים                

מין

Genus

Iris

 

אירוס

סוג

Species

Pistacia atlantica

 

אלה אטלנטית

מין

Species

Pistacia palaestina

 

אלה ארצישראלית

מין

Species

Quercus libani

 

אלון הלבנון

מין

Species

Quercus ithaburensis

 

אלון התבור

מין

Species

Quercus boissieri

 

אלון התולע

מין

Species

Quercus calliprinos

 

אלון מצוי

מין

Species

Quercus cerris

 

אלון שסוע

מין

Species

Rhamnus dispermus

 

אשחר דו-זרעי

מין

Species

Rhamnus libanotica

 

אשחר הלבנון

מין

Species

Rhamnus punctata

 

אשחר מנוקד

מין

Species

Rhamnus alaternus

 

אשחר רחב-עלים

מין

Genus

Tamarix

נגב ועמק הערבה (למעט חלקות עיבוד ושולי דרכים)

אשל

סוג

Genus

Matricaria

 

בבונג

סוג

Species

 Butomus umbellatus

 

בוציץ סוככני

מין

Genus

Ulmus

 

בוקיצה

סוג

Species

Scilla cilicica

 

בן-חצב החורש

מין

Species

Scilla hyacinthoides

 

בן-חצב יקינטוני

מין

Species

Vicia tenuifolia

 

בקיה דקת-עלים

מין

Species

Phillyrea latifolia

 

בר-זית בינוני

מין

Species

 Brunnera orientalis

 

ברונרה מזרחית

מין

Genus

 Fritillaria

 

גביעונית

סוג

Species

 Cyperus papyrus

 

גומא הפפירוס

מין

Species

Grewia villosa

 

גרויה שעירה                  

מין

Species

Geranium libani

 

גרניון הלבנון

מין

Species

Geranium tuberosum

 

גרניון הפקעות

מין

Species

Cerasus prostrata

 

דובדבן שרוע

מין

Species

Platanus orientalis

 

דולב מזרחי

מין

Species

Hyphaene thebaica

 

דום מצרי

מין

Species

Helichrysum sanguineum

 

דם-המכבים האדום

מין

Species

Adonis aleppica

 

דמומית ארץ ישראלית

מין

Species

Centaurea crocodylium

 

דרדר גדול-פרחים

מין

Species

Centaurea cyanoides

 

דרדר כחול

מין

Species

Myrtus communis

 

הדס מצוי

מין

Species

Rosa pulverulenta

 

ורד דביק

מין

Species

Rosa canina

 

ורד הכלב

מין

Species

Balanites aegyptiaca

 

זקום מצרי

מין

Species

Cotoneaster racemiflorus

 

חבושית המטבעות

מין

Genus

Pancratium

 

חבצלת

סוג

Species

Centranthus longiflorus

 

חד-אבקן אדום

מין

Species

Eriolobus trilobatus

 

חוזרר החורש

מין

Species

Periploca aphylla

 

חלביב רותמי

מין

Species

Sternbergia clusiana

 

חלמונית גדולה

מין

Species

Urginea maritime

 

חצב מצוי

מין

Species

Ceratonia siliqua

 

חרוב מצוי

מין

Species

Lathyrus spathulatus

 

טופח הגליל

מין

Species

Cynomorium coccineum

 

טופל אדום

מין

Genus

Lonicera

 

יערה

סוג

Species

Hyacinthus orientalis

 

יקינטון מזרחי

מין

Species

Ixiolirion tataricum

 

כחלית ההרים

מין

Species

Cercis siliquastrum

 

כליל החורש

מין

Species

Anemone coronaria

 

כלנית מצויה

מין

Genus

Alisma

 

כף הצפרדע

סוג

Genus

Crocus

 

כרכום

סוג

Species

Dipcadi erythraeum

 

כתריים אדמדמים

מין

Species

Styrax officinalis

 

לבנה רפואי                   

מין

Species

Antirrhinum majus

 

לע-הארי הגדול

מין

Species

Moringa peregrina

 

מורינגה רתמית               

מין

Species

Smyrnium connatum

 

מורית קלוטה

מין

Species

Viburnum tinus

 

מורן החורש

מין

Species

Fraxinus syriaca

 

מילה סורית

מין

Species

Celtis australis

 

מיש דרומי

מין

Species

Michauxia campanuloides

 

מישויה פעמונית

מין

Species

Maerua crassifolia

 

מרואה עבת עלים            

מין

Species

Salvia indica

 

מרווה כחולה

מין

Species

Salvia fruticosa

 

מרווה משולשת

מין

Species

Salvia multicaulis

 

מרווה רחבת-גביע

מין

Species

Salvia dominica

 

מרווה ריחנית

מין

Species

Nuphar luteum

 

נופר צהוב

מין

Species

Ranunculus asiaticus

 

נורית אסיה

מין

Species

Ranunculus ficaria subsp. Ficariiformis

 

נורית הלב

מין

Species

Ranunculus peltatus

 

נורית המים

מין

Species

Ranunculus sphaerospermus

 

נורית כדורית

מין

Species

Ranunculus trichophyllus

 

נורית נימית

מין

Species

Ranunculus saniculifolius

 

נורית עגולת-עלים

מין

Species

Ranunculus constantinopolitanum

 

נורית קושטא

מין

Species

Nymphaea alba

 

נימפיאה לבנה

מין

Species

Nymphaea caerulea

 

נימפיאה תכולה

מין

Genus

Narcissus

(למעט גידול תרבותי)

נרקיס

סוג

Species

Cocculus pendulus

 

סהרון משולשל

מין

Family

Orchidaceae

 

סחלביים

משפחה

Genus

Gladiolus

(למעט גידול תרבותי)

סייפן

סוג

Species

Salvadora persica

 

סלוודורה פרסית

מין

Species

Aristolochia billardierei

 

ספלול הגליל

מין

Species

Aristolochia sempervirens

 

ספלול החורש

מין

Species

Aristolochia paecilantha

 

ספלול ססגוני

מין

Genus

Hydrocotyle

 

ספלילה

סוג

Genus

Colchium

 

סתוונית

סוג

Genus

Limonium

 

עדעד

סוג

Genus

Crategus

 

עוזרר

סוג

Species

Asphodeline lutea

 

עיריוני צהוב

מין

Species

Asphodeline brevicaulis

 

עיריוני קצר

מין

Species

Gundelia tournefortii

 

עכובית הגלגל

מין

Species

Eleagnus angustifolia

 

עץ-השמן המכסיף

מין

Species

Ruscus aculeatus

 

עצבונית החורש

מין

Species

Salix alba

 

ערבה לבנה

מין

Species

Salix acmophylla

 

ערבה מחודדת

מין

Species

Eremurus libanoticus

 

עריר הלבנון

מין

Genus

Juniperus  

 

ערער

סוג

Species

Cordia sinensis

 

ערף המדבר

מין

Species

Ficus pseudo-sycomorus

 

פיקוס בת-שקמה

מין

Species

Ficus sycomorus

 

פיקוס השקמה

מין

Species

Glaucium aleppicum

 

פרגת ארם-צובא

מין

Species

Hypericum hyssopifolium

 

פרע אזובי

מין

Species

Haloxylon persicum

 

פרקרק פרסי                    

מין

Species

Calotropis procera

 

פתילת-המדבר הגדולה

מין

Genus

Tulipa

 

צבעוני

סוג

Species

Gonocytisus pterocladus

 

צלען הגליל

מין

Species

Capparis decidua

 

צלף רותמי

מין

Species

Dianthus monadelphus subsp. Judaicus

 

צפורן יהודה

מין

Species

Dianthus pendulus

 

צפורן משולשל

מין

Species

Dianthus sinaicus

 

צפורן סיני

מין

Species

Populus euphratica

 

צפצפת הפרת

מין

Species

Satureja thymbra

 

צתרה ורודה

מין

Species

Thymbra spicata

 

צתרנית משובלת

מין

Species

Coridothymus capitatus

 

קורנית מקורקפת

מין

Species

Arbutus andrachne

 

קטלב מצוי

מין

Genus

Colutea

 

קרקש

סוג

Species

Retama raetam

 

רותם המדבר

מין

Genus

Rheum

 

ריבס

סוג

Species

Cyclamen coum

 

רקפת יוונית

מין

Species

Cyclamen persicum

 

רקפת מצויה

מין

Species

Genista fasselata

 

רתמה קוצנית                

מין

Species

Equisetum telmateia

 

שבטבט גדול

מין

Species

Calligonum comosum

 

שבטוט מצויץ

מין

Species

Allium ampeloprasum

 

שום גבוה

מין

Species

Allium nigrum

 

שום שחור

מין

Species

Glycyrrhiza glabra

 

שוש קרח

מין

Species

Lilium candidum

 

שושן צחור

מין

Species

Prunus ursina

 

שזיף הדוב

מין

Genus

Ziziphus

 

שיזף

סוג

Species

Vitex agnus castus

 

שיח אברהם המצוי           

מין

Species

Acacia albida

 

שיטה מלבינה

מין

Species

Acacia tortilis

 

שיטה סוככנית

מין

Species

Acacia raddiana

 

שיטה סלילנית

מין

Species

Acacia gerrardii subsp. Negevensis

 

שיטת הנגב

מין

Species

Paliurus spina-christi

 

שמיר קוצני

מין

Genus

Amygdalus

(למעט מטעים נטועים)

שקד

סוג

Class

Filicinae 

 

שרכניים

מחלקה

Species

Lupinus pilosus

 

תורמוס ההרים

מין

Species

Lupinus angustifolius

 

תורמוס צר עלים

מין

Species

Phoenix dactylifera

(למעט מטעים נטועים)

תמר מצוי

מין